Úprava filmu v programe Windows Movie Maker

Panel deja alebo časová os programu Windows Movie Maker umožňujú jednoduché usporiadanie a úpravu nevyčistených klipov a pridávanie prechodov a efektov. Panel deja môžete použiť na začiatku na rozloženie a usporiadanie všetkých klipov, efektov a prechodov a potom použite časovú os na jemné doladenie projektu úpravou príslušných klipov.

Zobraziť všetko

Pridanie klipu do projektu

 1. Na table Kolekcie kliknite na priečinok s klipom, ktorý chcete pridať do projektu.

 2. Na table Obsah kliknite na klip, ktorý chcete pridať.

 3. Kliknite na položku Klip a podľa použitého zobrazenia kliknite na príkaz Pridať na panel deja alebo Pridať na časovú os.

Premiestnenie klipu na paneli deja alebo časovej osi

 1. Na paneli deja alebo časovej osi vyberte klip, ktorý chcete premiestniť.

 2. Kliknite na ponuku Upraviť a potom na príkaz Vystrihnúť.

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov, podľa toho, v ktorom zobrazení pracujete:

  • Na paneli deja kliknite na nasledujúcu prázdnu bunku.

  • Na časovej osi posuňte indikátor prehrávania na miesto, na ktoré chcete klip prilepiť.

 4. Kliknite na ponuku Upraviť a potom na príkaz Prilepiť.

Vrátenie zmien na paneli deja alebo časovej osi

 • Urobte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete vrátiť viac akcií, na paneli s nástrojmi kliknite na šípku vedľa tlačidla Späť a kliknite na akcie, ktoré chcete vrátiť.

  • Ak chcete zopakovať viac akcií, na paneli s nástrojmi kliknite na šípku vedľa tlačidla Znova a kliknite na akcie, ktoré chcete zopakovať.

Vymazanie panela deja alebo časovej osi

 • Kliknite na ponuku Upraviť a podľa použitého zobrazenia kliknite na príkaz Vymazať časovú os alebo Vymazať panel deja.

Priblíženie alebo vzdialenie na časovej osi

Úroveň detailov na časovej osi môžete zmeniť priblížením alebo vzdialením. Počas približovania sa bude v malých intervaloch zobrazovať časová mierka a váš projekt sa zobrazí podrobnejšie. A naopak, počas vzďaľovania na časovej osi sa časová mierka rozšíri, čím získate väčší prehľad o časovej osi a jej celkovom obsahu. Týmto sa uľahčí usporiadanie a upravovanie projektu.

 1. Kliknite na položku Zobraziť a potom kliknite na položku Časová os.

 2. V ponuke Zobraziť kliknite na položkuPriblížiť alebo Vzdialiť.

Prispôsobenie dĺžky časovej osi obrazovke

 • V ponuke Zobraziť kliknite na položku Prispôsobiť.

Zväčšenie alebo zmenšenie panela deja

 • Urobte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zväčšiť panel deja, potiahnite jeho horný okraj smerom nahor.

  • Ak chcete zmenšiť panel deja, potiahnite jeho horný okraj smerom nadol.

   Poznámka

   • Keď umiestnite ukazovateľ nad horný modrý okraj panela deja, ukazovateľ sa zmení na dvojitú šípku, ktorou môžte ťahať okraj smerom nahor alebo nadol.

Tip

 • Klip pridáte rýchlo do projektu tak, že ho presuniete na panel deja alebo časovej osi. Ak sú klipy v zozname zoradené za sebou, kliknite na prvý klip v zozname, stlačte a podržte kláves SHIFT, kliknite na posledný klip v zozname a potom vybraté klipy presuňte myšou na panel deja alebo časovú os. Ak klipy nie sú zoradené za sebou, stlačte a podržte kláves CTRL, kliknite na každý klip, ktorý chcete pridať, a potom vybraté klipy presuňte myšou na panel deja alebo časovú os.