Úprava obrázkov: odporúčané prepojenia

Digitálne obrázky môžete v programe Windows Fotogaléria upravovať tak, že kliknutím vyberiete niektorý z nich a na paneli s nástrojmi kliknete na tlačidlo Opraviť. V okne pre úpravy môžete zmeniť farby, upraviť jas a kontrast, vyváženie, orezať obrázky alebo odstrániť efekt červených očí.

Spustite program Windows Fotogaléria kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Fotogaléria.

Ďalšie informácie o úprave obrázkov nájdete vyhľadaním slova „obrázky“ v časti Pomoc a technická podpora.