Vysunutie disku CD alebo DVD

  • Na navigačnej table prehrávača Windows Media Player kliknite pravým tlačidlom myši na disk, ktorý chcete vysunúť, a potom na tlačidlo Vysunúť.