Ak zaznamenáte proces, ktorý znižuje výkon počítača —tým, že využíva buď vysoké percento prostriedkov centrálnej procesorovej jednotky (CPU) alebo veľký priestor pamäte s náhodným prístupom (RAM)—, môžete tento proces ukončiť pomocou nástroja Správca úloh. Skúste zatvoriť otvorené programy, aby ste zistili, či sa proces ukončí ešte predtým, než na ukončenie procesu použijete Správcu úloh.

Upozornenie

  • Pri ukončení procesov postupujte opatrne. Ak ukončíte proces pridružený k otvorenému programu, napríklad k programu na spracovanie textu, program sa tiež zatvorí a všetky neuložené údaje sa stratia. Ak ukončíte proces pridružený k systémovej službe, niektoré časti systému nemusia pracovať správne.

  1. Otvorte Správcu úloh kliknutím pravým tlačidlom myši na panel úloh a potom na položku Správca úloh.

  2. Kliknutím na kartu Procesy sa zobrazí zoznam všetkých procesov, ktoré sú práve spustené pod vaším používateľským kontom, a tiež popis každého procesu. Ak chcete zobraziť všetky procesy, ktoré sú momentálne spustené v počítači, kliknite na položku Zobraziť procesy všetkých používateľov. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  3. Kliknite na proces, a potom kliknite na príkaz Ukončiť proces.

Poznámky.

  • Ak chcete zistiť, či sú v konkrétnom procese spustené nejaké služby, napríklad svchost.exe, pravým tlačidlom myši kliknite na proces a kliknite na položku Prejsť na Služby. Služby priradené k danému procesu sú na karte Služby zvýraznené. Ak sa nezobrazujú žiadne zvýraznené služby, proces nemá priradené žiadne služby.

  • Ak chcete zobraziť viac informácií o akomkoľvek procese spustenom v nástroji Správca úloh, kliknite pravým tlačidlom myši na proces, a potom kliknite na položku Vlastnosti. V dialógovom okne Vlastnosti sa zobrazia informácie o procese, vrátane jeho umiestnenia a veľkosti. Kliknutím na kartu Podrobnosti zobrazíte podrobné informácie o procese.