Objavovanie Internetu

Tieto informácie sa týkajú programov Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

Internet je sieť, ktorá spája milióny počítačov na celom svete. Nie je to tak dávno, čo o Internete počulo iba niekoľko ľudí. Dnes má Internet revolučný vplyv na ľudí, ktorí používajú počítače. Mnoho ľudí je závislých od každodennej komunikácie s inými ľuďmi alebo od získavania potrebných informácií. Ak ešte nemáte počítač pripojený na Internet a raz tak urobíte, budete sa čudovať, ako ste dokázali bez neho žiť.

Čo je web?

Časť siete Internet, ktorú pozná väčšina ľudí, je World Wide Web (zvyčajne nazývaná Web alebo web). Web je taký populárny, že ľudia často používajú označenia Internet a web pre to isté. Ale Internet, to sú aj ďalšie služby, napríklad e-mail, diskusné skupiny alebo zdieľanie súborov. Posielať e-mailové správy alebo sa zapájať do diskusných skupín môžete aj bez použitia webu.

Web zobrazuje informácie v pestrej, vizuálne pôsobivej forme. Spravodajské titulky, text alebo obrázky môžu byť kombinované na jednej webovej stránke (alebo stránke) veľmi podobnej stránke v časopise, ale bez zvukov a animácií. Webová lokalita (alebo lokalita) je skupina prepojených webových stránok. Web obsahuje milióny webových lokalít a miliardy webových stránok!

Obrázok webovej stránky Microsoft Game Studios
Príklad webovej stránky (Microsoft Game Studios)

Webové stránky sú vzájomne spojené hypertextovými prepojeniami (často sa označujú ako prepojenia), ktoré môžu byť textové alebo obrázkové. Keď kliknete na prepojenie na stránke, dostanete sa na inú stránku. Prechádzanie zo stránky na stránku sa niekedy označuje ako surfovanie na webe.

Aké sú možnosti na Internete?

Vyhľadávanie informácií. Web obsahuje nekonečné množstvo informácií – dokonca oveľa väčšie ako najväčšie knižnice na svete. Môžete napríklad čítať najnovšie správy alebo recenzie filmov, pozrieť si letové poriadky, mapy, získať predpoveď počasia alebo vyhľadať informácie týkajúce sa zdravia. Odkazy na zdroje, napríklad slovníky, encyklopédie, historické dokumenty alebo klasická literatúra sú všeobecne dostupné.

Mnoho spoločností, štátnych orgánov, neziskových organizácií, múzeí a knižníc má webové stránky s informáciami o svojich produktoch, službách alebo zbierkach. Mnoho jednotlivcov publikuje webové lokality s osobnými časopismi, ktoré sa volajú blogy (skratka pre web logs – webové denníky), o svojich koníčkoch a záľubách.

Poznámka

 • Aj keď je web ohromným zdrojom informácií, nie všetky tieto informácie na webe sú spoľahlivé. Informácie na niektorých webových lokalitách môžu byť nepresné, neplatné alebo nekompletné. Informáciám dôverujte až po overení toho, či pochádzajú zo spoľahlivého zdroja, a overte si ich aj z iných zdrojov.

Komunikácia. E-mail je jednou z najpopulárnejších služieb na Internete. E-mailovú správu môžete odoslať komukoľvek s e-mailovou adresou. Správa bude takmer okamžite doručená do príjemcovej e-mailovej schránky, dokonca aj vtedy, ak žije na druhej strane zemegule. Ďalšie informácie nájdete v téme Začíname pracovať s e-mailom.

Odosielanie okamžitých správ umožňuje uskutočňovať rozhovor v reálnom čase s inou osobou alebo so skupinou ľudí. Okamžitá správa sa zobrazí všetkým účastníkom takmer okamžite po napísaní a odoslaní. Na rozdiel od e-mailu musia byť všetci účastníci online (pripojení na Internet) a sedieť pred svojimi počítačmi.

Diskusné skupiny a webové fóra umožňujú zúčastniť sa diskusií v textovom režime v komunite ďalších ľudí, ktorých zaujíma rovnaká téma. Ak máte napríklad problémy s použitím programu, môžete poslať otázku v diskusnej skupine používateľom takéhoto programu.

Zdieľanie. Obrázky z digitálneho fotoaparátu môžete odovzdať (kopírovať) na webovú lokalitu zdieľania fotografií. Pozvaní priatelia alebo príbuzní potom môžu navštíviť webovú lokalitu a pozrieť si vaše fotoalbumy.

Nákup. Web je najväčším svetovým nákupným strediskom. Na webových lokalitách najväčších predajcov (obvykle sa vyžaduje platobná karta) môžete prehľadávať a nakupovať tovar – knihy, hudbu, hračky, odevy, elektroniku a mnoho iného. Na webových lokalitách, ktoré ponúkajú možnosť zúčastniť sa aukcií, môžete nakupovať alebo predávať použité veci.

Hra. Na webe si môžete zahrať hry akéhokoľvek druhu, často aj proti ďalším hráčom – bez ohľadu na to, kde na svete sa nachádzajú. Veľa hier je zdarma a ďalšie môžete prevziať za poplatok. Môžete počúvať internetové rádiostanice, sledovať videoklipy a preberať alebo kupovať hudbu, videá alebo dokonca niektoré televízne vysielania.

Pripojenie na Internet

Ak sa chcete pripojiť na Internet, musíte najprv uzatvoriť zmluvu s poskytovateľom internetových služieb (ISP). Poskytovateľ internetových služieb poskytuje pripojenie na Internet obvykle za mesačný poplatok. Zmluvu s poskytovateľom internetových služieb môžete uzatvoriť rovnako ako pri objednávaní telefonických alebo verejných služieb. Poskytovateľa internetových služieb vo svojom okolí nájdete v telefónnom zozname pod heslom „Poskytovatelia internetových služieb“.

Rôzni poskytovatelia internetových služieb ponúkajú rôzne typy a rýchlosti pripojenia. Existujú dva základné typy pripojenia:

Širokopásmové. Širokopásmové pripojenie je vysokorýchlostné pripojenie na Internet. So širokopásmovým pripojením môžete byť neustále pripojení na Internet a môžete rýchlo prehľadávať webové stránky alebo preberať súbory. Používajú sa tieto dve zaužívané širokopásmové technológie: DSL (Digital Subscriber Line) a káblová technológia. Tieto technológie vyžadujú káblový modem alebo modem DSL, ktorý väčšinou dodáva poskytovateľ internetových služieb.

Telefonické pripojenie. Telefonické pripojenie používa telefónny modem, ktorým sa pripája počítač na Internet cez bežnú telefónnu linku. Väčšina počítačov sa dodáva už s nainštalovaným telefónnym modemom. Na rozdiel od širokopásmového pripojenia je telefonické pripojenie pomalšie a vyžaduje vytvorenie nového pripojenia vždy, keď chcete použiť Internet. Telefonické pripojenie je však oveľa drahšie ako širokopásmové a v niektorých oblastiach je to jediné riešenie pripojenia na Internet.

Keď už máte poskytovateľa internetových služieb a modem, môžete sa pripojiť na Internet. Sprievodca pripojením na Internet obsahuje postup pripojenia.

 • Otvorte okno Sprievodca pripojením na Internet kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Sieť a Internet, na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie, na položku Vytvoriť pripojenie alebo sieť a kliknutím na položku Pripojiť sa na Internet.

Začíname pracovať s webom

Ak už máte zriadené pripojenie na Internet, môžete pristupovať na web pomocou webového prehľadávača Internet Explorer, ktorý je súčasťou systému Windows. Môžete použiť aj akýkoľvek iný webový prehľadávač, ktorý máte nainštalovaný v počítači.

Otvorenie programu Internet Explorer

 • Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

Program Internet Explorer po spustení prejde na webovú stránku, ktorá je nastavená ako domovská stránka. Predvolene je táto domovská stránka nastavená na adresu webovej lokality spoločnosti Microsoft MSN.com, ktorá odkazuje na množstvo informácií a služieb. (V závislosti od výrobcu počítača môže byť vo vašom počítači nastavená iná domovská stránka.) Ako svoju domovskú stránku však môžete vybrať akúkoľvek (aj prázdnu) stránku. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena domovskej stránky v programe Internet Explorer.

Tip

 • Na domovskú stránku sa dostanete kliknutím na tlačidlo DomovObrázok tlačidla Domov v prehľadávači Internet Explorer.

Vkladanie webovej adresy

Tak, ako má každý dom jedinečnú adresu ulice, aj každá webová stránka má svoju vlastnú webovú adresu. Táto adresa sa nazýva URL (Uniform Resource Locator). Príklad adresy URL pre hlavnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft je http://www.microsoft.com.

Ak poznáte adresu URL požadovanej stránky, môžete ju zadať priamo v programe Internet Explorer.

 1. Do poľa Adresa zadajte adresu URL.

 2. Na webovú lokalitu prejdete kliknutím na tlačidlo Prejsť alebo stlačením klávesu ENTER.

Obrázok poľa Adresa v programe Internet Explorer
Použitie poľa Adresa na vkladanie adries URL

Tipy

 • Znaky http:// nemusíte zadávať. Ak napríklad zadáte adresu www.microsoft.com, program Internet Explorer zvyšok adresy doplní sám.

 • Ak chcete rýchlo vložiť adresu URL s koncovkou „.com“, zadajte iba časť medzi „www“ a „.com“ a stlačte klávesy CTRL+ENTER.

Základy navigácie

Používanie prepojení. Mnoho webových stránok má desiatky alebo dokonca až stovky prepojení. Ak chcete prejsť z jednej stránky na inú, kliknite na niektoré prepojenie. Nie je však jednoduché zistiť obsah stránok, na ktoré prepojenia odkazujú. Prepojenia môžu byť textové, obrázkové alebo kombinácia obidvoch typov. Textové prepojenia sú často farebné a podčiarknuté, ale štýly prepojení môžu byť na rôznych webových lokalitách odlišné.

Ak chcete zistiť, či text funguje ako prepojenie, ukážte naň. Ak je to prepojenie, stanú sa dve veci:

 • Tvar ukazovateľa myši sa zmení na ruku.

 • V stavovom riadku webového prehľadávača sa zobrazí adresa URL. To znamená, že ak kliknete na prepojenie, dostanete sa na túto webovú lokalitu.

Obrázok ukazovateľa myši nad hypertextovým odkazom zobrazujúci adresu URL webovej stránky v stavovom riadku
Ukázaním na prepojenie sa zmení vzhľad ukazovateľa myši a zobrazí sa adresa URL v stavovom riadku.

Použitie tlačidiel Dozadu a Dopredu. Ak sa pohybujete zo stránky na stránku, program Internet Explorer sleduje váš postup. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku, kliknite na tlačidlo Dozadu. Na tlačidlo Dozadu kliknite toľkokrát, o koľko sa potrebujete dostať naspäť. Ak ste už klikali na tlačidlo Dozadu a chcete sa vrátiť na stránku, ktorú ste navštívili predtým, môžete kliknúť na tlačidlo Dopredu.

Obrázky tlačidiel Dozadu a Dopredu v programe Internet Explorer
Tlačidlo Dozadu (vľavo); tlačidlo Dopredu (vpravo)

Použitie ponuky Naposledy navštívené stránky. Ak sa chcete vrátiť na stránku, ktorú ste navštívili v aktuálnej relácii, a nechcete klikať na tlačidlá Dozadu alebo Dopredu, použite ponuku Naposledy navštívené stránky. Kliknite na šípku vedľa tlačidla Dopredu a vyberte stránku zo zoznamu.

Obrázok ponuky Naposledy navštívené stránky v programe Internet Explorer
Ponuka Naposledy navštívené stránky

Hľadanie na webe

Hľadanie informácií na miliónoch webových stránok by bolo nemožné, ak by ste museli prechádzať cez všetky stránky. Našťastie sú tu aj iné možnosti. Na vyhľadanie stránok môžete použiť vyhľadávací nástroj, v ktorom zadáte kľúčové slová alebo vety.

Najväčšie webové vyhľadávacie nástroje sú Google, Yahoo! Search, MSN Search, AOL Search alebo Ask.com. Web môžete prehľadávať priamo z lokality niektorého vyhľadávacieho nástroja. Ak chcete ušetriť prvý krok vyhľadania vyhľadávacej lokality, môžete v programe Internet Explorer použiť vyhľadávacie pole podľa nasledujúceho obrázka:

Obrázok vyhľadávacieho poľa v programe Internet Explorer
Vyhľadávacie pole

Skôr, ako prvýkrát použijete vyhľadávacie pole, vyberte predvoleného poskytovateľa vyhľadávania – vyhľadávací nástroj, ktorý program Internet Explorer použije pri každom vyhľadávaní. Ak nevyberiete žiadneho poskytovateľa vyhľadávania, použije sa služba Live Search. (V závislosti od výrobcu počítača môže byť v počítači nastavený iný predvolený poskytovateľ vyhľadávania.) Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena alebo výber poskytovateľa vyhľadávania v programe Internet Explorer.

Prehľadávanie webu pomocou vyhľadávacieho poľa

 1. Do vyhľadávacieho poľa zadajte niekoľko slov alebo frázu, ktoré sa týkajú danej témy, napríklad „recept na čokoládovú tortu“. Buďte čo najkonkrétnejší.

 2. Stlačte kláves ENTER alebo kliknite na tlačidlo HľadaťObrázok tlačidla Hľadať v programe Internet Explorer.

  Zobrazí sa okno s výsledkami hľadania. Kliknutím na jeden z výsledkov prejdite na webovú lokalitu. Ak nenájdete to, čo hľadáte, kliknutím na príkaz Ďalej v dolnej časti stránky zobrazíte ďalšie výsledky hľadania alebo vyskúšajte nové hľadanie.

Poznámka

 • Nezabúdajte, že niektoré výsledky hľadania môžu byť platenou inzerciou. Tie sú väčšinou označené ako „Sponzorované lokality“ alebo „Sponzorované prepojenia“.

Ukladanie obľúbených webových stránok

Keď objavíte webovú lokalitu, ku ktorej by ste sa chceli vrátiť, uložte ju v programe Internet Explorer ako obľúbenú lokalitu. Týmto spôsobom sa môžete hocikedy vrátiť na webovú lokalitu kliknutím v zozname Obľúbené položky bez toho, aby ste si museli pamätať alebo zadávať jej webovú adresu.

Uloženie webovej stránky medzi obľúbené položky v programe Internet Explorer 8

 1. V programe Internet Explorer 8 prejdite na webovú lokalitu, ktorú chcete uložiť ako obľúbenú stránku.

 2. Kliknite na tlačidlo Obľúbené položky a vyberte možnosť Pridať medzi obľúbené položky.

 3. Do poľa Názov zadajte názov webovej stránky a kliknite na tlačidlo Pridať.

Uloženie webovej stránky medzi obľúbené položky v programe Internet Explorer 7

 1. V programe Internet Explorer 7 prejdite na webovú lokalitu, ktorú chcete uložiť ako obľúbenú stránku.

 2. Kliknite na tlačidlo Pridať medzi obľúbené položkyObrázok tlačidla Pridať medzi obľúbené položky a vyberte možnosť Pridať medzi obľúbené položky.
 3. Do poľa Názov zadajte názov webovej stránky a kliknite na tlačidlo Pridať.

Otvorenie obľúbenej položky v programe Internet Explorer 8

 1. V programe Internet Explorer 8 kliknite na tlačidlo Obľúbené položky.

 2. Kliknite na kartu Obľúbené položky, ak ešte nie je vybratá.

 3. V zozname Obľúbené položky kliknite na webovú stránku, ktorú chcete otvoriť.

Otvorenie obľúbenej položky v programe Internet Explorer 7

 1. V programe Internet Explorer 7 kliknite na tlačidlo Centrum obľúbených položiekObrázok tlačidla Centrum obľúbených položiek.
 2. Kliknite na tlačidlo Obľúbené položky, ak ešte nie jej vybraté.

 3. V zozname Obľúbené položky kliknite na webovú stránku, ktorú chcete otvoriť.

Ak máte viac obľúbených položiek, môžete ich usporiadať do priečinkov. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa obľúbených položiek v programe Internet Explorer.

Používanie zoznamu História v programe Internet Explorer 8

Ak chcete vidieť všetky navštívené webové stránky za posledných 20 dní, použite zoznam História:

 1. V programe Internet Explorer 8 kliknite na tlačidlo Obľúbené položky.

 2. Kliknite na kartu História, ak ešte nie jej vybratá.

 3. V zozname História kliknite na deň alebo týždeň a kliknite na názov webovej lokality. Zoznam sa rozšíri a zobrazia sa všetky jednotlivé webové stránky, ktoré ste navštívili na webovej lokalite.

 4. Kliknite na webovú stránku, ktorú chcete otvoriť.

Obrázok zoznamu História v programe Internet Explorer 8
Zoznam História v programe Internet Explorer 8

Používanie zoznamu História v programe Internet Explorer 7

Ak chcete vidieť všetky navštívené webové stránky za posledných 20 dní, použite zoznam História:

 1. V programe Internet Explorer 7 kliknite na tlačidlo Centrum obľúbených položiek.

 2. Kliknite na tlačidlo História, ak ešte nie jej vybraté.

 3. V zozname História kliknite na deň alebo týždeň a kliknite na názov webovej lokality. Zoznam sa rozšíri a zobrazia sa všetky jednotlivé webové stránky, ktoré ste navštívili na webovej lokalite.

 4. Kliknite na webovú stránku, ktorú chcete otvoriť.

Ďalšie informácie o zozname História nájdete v téme Zrušenie histórie všetkých navštívených webových lokalít alebo Zmena počtu dní, počas ktorých budú webové stránky uchované v histórii prehľadávania.

Otvorenie viacerých webových stránok

Môže sa stať, že bude potrebné otvoriť druhú (alebo tretiu či štvrtú) webovú stránku bez toho, aby ste museli zatvoriť prvú stránku. V takom prípade vám program Internet Explorer umožní vytvoriť kartu pre každú novú stránku, ktorú chcete otvoriť. Karty môžete použiť na rýchle prepínanie medzi stránkami alebo dokonca na zobrazenie všetkých stránok naraz.

Ak chcete otvoriť webovú stránku na novej karte, kliknite na tlačidlo Nová karta:

Obrázok tlačidla Nová karta v programe Internet Explorer
Tlačidlo Nová karta

Keď kliknete na tlačidlo Nová karta, na novej karte sa otvorí prázdna stránka.

Obrázok novej karty otvorenej na prázdnej stránke v programe Internet Explorer
Prázdna stránka na novej karte

Teraz môžete otvoriť akúkoľvek webovú stránku zadaním jej adresy URL do vyhľadávacieho poľa alebo jej výberom v zozname Obľúbené položky alebo v zozname História. Ak už máte otvorených naraz viac stránok, kliknite na karty a prepínajte medzi stránkami.

Ak chcete zobraziť všetky otvorené webové stránky naraz, kliknite na tlačidlo Prehľad karietObrázok tlačidla Prehľad kariet. Zobrazí sa miniatúrna verzia každej webovej stránky. Kliknutím na miniatúru prepnete na túto stránku.
Obrázok ukážky rýchlych kariet pri otvorených webových stránkach
Ak chcete vidieť všetky svoje otvorené stránky, použite tlačidlo Rýchle karty.
Ak chcete kartu zatvoriť, kliknite na tlačidlo ZavrieťObrázok tlačidla Zavrieť kartu v programe Internet Explorer, ktoré sa nachádza na pravej strane karty.

Ďalšie informácie o používaní kariet nájdete v téme Prehľadávanie kariet: najčastejšie otázky.