Aplikáciu Windows Media Center môžete nastaviť ako predvolený prehrávač pre určité typy súborov. Podporu ďalších formátov súborov môžete zabezpečiť inštalovaním nových kodekov.

Zobraziť všetko

Typy hudobných súborov

Nasledujúca tabuľka uvádza typy hudobných súborov, ktoré sú podporované v aplikácii Windows Media Center.

Typy hudobných súborov (formát) Prípony názvov súborov
Typy hudobných súborov (formát)

Zvukové disky CD

Prípony názvov súborov

.cda

Typy hudobných súborov (formát)

Súbor Windows Media Audio

Prípony názvov súborov

.asx, .wm, .wma a .wmx

Typy hudobných súborov (formát)

Zvukový súbor systému Windows

Prípony názvov súborov

.wav

Typy hudobných súborov (formát)

Zvukový súbor MP3

Prípony názvov súborov

.mp3 a .m3u

Typy videosúborov

Nasledujúca tabuľka uvádza typy videosúborov, ktoré sú podporované v aplikácii Windows Media Center.

Typy videosúborov (formát) Prípony názvov súborov
Typy videosúborov (formát)

Súbor Windows Media

Prípony názvov súborov

.wm a .asf

Typy videosúborov (formát)

Súbor Windows Media Video

Prípony názvov súborov

.wmv

Typy videosúborov (formát)

Videosúbor systému Windows

Prípony názvov súborov

.avi

Typy videosúborov (formát)

Televízna relácia nahratá spoločnosťou Microsoft

Prípony názvov súborov

.dvr-ms

Typy videosúborov (formát)

Videosúbor

Prípony názvov súborov

.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2 a .mpv2

Typy súborov s obrázkami

Nasledujúca tabuľka uvádza typy súborov s obrázkami, ktoré sú podporované v aplikácii Windows Media Center.

Typy súborov s obrázkami (formát) Prípony názvov súborov
Typy súborov s obrázkami (formát)

Formát Joint Photographic Experts Group

Prípony názvov súborov

.jpg a .jpeg

Typy súborov s obrázkami (formát)

Formát Tagged Image File Format

Prípony názvov súborov

.tif a .tiff

Typy súborov s obrázkami (formát)

Formát Graphics Interchange Format

Prípony názvov súborov

.gif

Typy súborov s obrázkami (formát)

Bitová mapa

Prípony názvov súborov

.bmp

Typy súborov s obrázkami (formát)

Metasúbor systému Windows

Prípony názvov súborov

.wmf

Typy súborov s obrázkami (formát)

Formát Portable Network Graphics

Prípony názvov súborov

.png

Poznámky

  • Digitálne obrázky nasnímané digitálnym fotoaparátom a uložené vo formáte RAW nie sú podporované v aplikácii Windows Media Center.

  • Animované súbory s príponou .gif nie sú plne podporované. V rámci tohto formátu súboru môžete zobraziť obrázok, ale nie animáciu.