Systém Windows poskytuje niekoľko spôsobov vyhľadávania súborov a priečinkov. Neexistuje jediný najúčinnejší spôsob vyhľadávania, rôzne situácie vyžadujú rôzne spôsoby.

Zobraziť všetko

Vyhľadanie súboru alebo priečinka v prípade, že viete, kde začať s hľadaním

Často sa stáva, že potrebujete vyhľadať súbor a viete, že sa nachádza v konkrétnom priečinku, ako je napríklad priečinok Dokumenty alebo priečinok Obrázky. Vyhľadanie požadovaného súboru však nanešťastie v skutočnosti znamená prehľadať tisícky súborov a podpriečinkov. Ak si chcete ušetriť čas a námahu, použite pole Hľadať.

Obrázok poľa Hľadať
Pole Hľadať

Pole Hľadať sa nachádza v hornej časti každého priečinka (ako aj v dolnej časti ponuky Štart). Toto pole filtruje aktuálne zobrazenie na základe zadaného textu. Vyhľadávanie vychádza z textu v názve súboru a v samotnom súbore, v značkách a ďalších vlastnostiach súboru. Prehľadáva sa aktuálny priečinok, ako aj všetky podpriečinky.

Vyhľadávanie súboru alebo priečinka pomocou poľa Hľadať:

 • Do poľa Hľadať zadajte celé slovo alebo jeho časť.

  Počas zadávania do poľa Hľadať sa obsah priečinka po každom zadanom znaku filtruje tak, aby zodpovedal obsahu tohto poľa. Keď sa zobrazí požadovaný súbor, môžete prestať zadávať znaky. Keďže sa vyhľadávanie uskutočňuje automaticky, nie je potrebné stlačiť kláves ENTER.

Predpokladajme napríklad, že začnete s priečinkom, ktorý vyzerá nasledovne:

Obrázok obsahu priečinka pred zadaním výrazu do poľa Hľadať
Obsah priečinka pred zadaním znakov do poľa Hľadať

Teraz predpokladajme, že hľadáte svoje súbory s faktúrami, takže do poľa Hľadať zadáte výraz „faktúra". Počas zadávania znakov sa zobrazenie automaticky filtruje a zobrazí sa nasledovný obsah:

Obrázok obsahu priečinka po zadaní výrazu „faktúra" do poľa Hľadať
Obsah priečinka po zadaní výrazu „faktúra" do poľa Hľadať

Ďalšie informácie o používaní poľa Hľadať nájdete v téme Tipy na vyhľadávanie súborov.

Vyhľadávanie súboru alebo priečinka pomocou vyhľadávacieho priečinka

Použitie vyhľadávacieho priečinka je vhodné v nasledovných prípadoch:

 • Neviete, kde sa súbor alebo priečinok nachádza.

 • Výsledky vyhľadávania majú zahŕňať súbory z viacerých priečinkov, ako sú napríklad priečinky Obrázky a Hudba.

 • Pri vyhľadávaní chcete použiť viac kritérií než iba názov súboru alebo iba jedna vlastnosť súboru.

V predvolenom nastavení je toto vyhľadávanie založené na určitej množine umiestnení, ktoré sa nazývajú indexované umiestnenia. Táto množina zahŕňa všetky priečinky vo vašom osobnom priečinku (ktorý zahŕňa priečinky Dokumenty, Obrázky, Hudba, Pracovná plocha a ďalšie bežné umiestnenia), e-mailové priečinky a súbory v režime offline. Ak súbory bežne ukladáte na iných miestach, môžete tieto miesta pridať do indexovaných umiestnení. Ďalšie informácie nájdete v téme Zlepšenie vyhľadávania systému Windows pomocou indexu: najčastejšie otázky.

 1. Otvorte dialógové okno Hľadať kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Hľadať.

 2. Do poľa Hľadať zadajte celé slovo alebo jeho časť.

  Pri zadávaní sa budú zobrazovať súbory z rôznych umiestnení v počítači, ktoré zodpovedajú zadanému textu.

 3. Na vyhľadávacej table potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zobraziť iba určité druhy súborov, ako sú napríklad e‑maily, dokumenty, obrázky alebo hudba, kliknite na príslušné tlačidlo filtrovania.

  • Kliknite na tlačidlo Rozšírené vyhľadávanie Obrázok tlačidla Rozšírené vyhľadávanie, ak chcete zobraziť ďalšie filtre. Ak chcete nastaviť podrobnejšie rozšírené vyhľadávanie, zadajte informácie do ľubovoľného poľa zoznamu a potom kliknite na tlačidlo Hľadať.
  • Ak chcete vybrať inú množinu umiestnení pre svoje vyhľadávanie, kliknite na príslušnú položku v zozname Umiestnenie. Predvolené je prehľadávanie indexovaných umiestnení, ale môžete vybrať aj prehľadávanie celého pevného disku alebo ľubovoľného iného umiestnenia.

Ďalšie informácie o vytváraní hľadania pomocou vyhľadávacieho priečinka nájdete v téme Tipy na vyhľadávanie súborov.

Tipy.

 • Predvolené hľadanie v indexovaných umiestneniach je zvyčajne najúčinnejším spôsobom vyhľadávania. Keďže ide o umiestnenia, ktoré sú indexované, vyhľadávanie je veľmi rýchle a zahŕňa všetky najbežnejšie miesta na uloženie súborov.

 • Ak chcete vykonať dôkladné prehľadanie celého počítača, môžete použiť nastavenie s hodnotou Všade. Ak hľadáte všade, výsledky z indexovaných umiestnení získate rýchlo. Výsledky z umiestnení mimo indexu sa budú postupne zobrazovať v priebehu prehľadávania ostatných umiestnení počítača.

Vyhľadanie programu alebo súboru pomocou ponuky Štart

Na vyhľadávanie programov, súborov nachádzajúcich sa v rámci indexovaných umiestnení (ktoré zahŕňajú osobný priečinok, e‑mailové priečinky a súbory v režime offline) a webových lokalít uložených v histórii prehľadávača môžete použiť pole Hľadať v ponuke Štart.

Obrázok poľa Hľadať v ponuke Štart
Pole Hľadať v ponuke Štart

Vyhľadanie programu alebo súboru pomocou ponuky Štart:

 • Do poľa Hľadať v ponuke Štart zadajte celé slovo alebo jeho časť.

  Počas zadávania sa budú v ponuke Štart zobrazovať položky, ktoré zodpovedajú zadávanému textu. Vyhľadávanie vychádza z textu v názve súboru, textu v súbore, v značkách a ďalších vlastnostiach súboru. Keďže sa vyhľadávanie uskutočňuje automaticky, nie je potrebné stlačiť kláves ENTER.