Vyhľadanie webovej lokality výrobcu tlačiarne

Ďalšie informácie o inštalovaní, používaní alebo riešení problémov s tlačiarňou nájdete na webovej lokalite výrobcu tlačiarne. Adresu webovej lokality výrobcu tlačiarne môžete nájsť v priečinku Tlačiarne.

  1. Otvorte okno Tlačiarne: kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položky Ovládací panel, Hardvér a zvuk a Tlačiarne.

  2. Kliknite na tlačiareň, ktorej problémy chcete riešiť.

  3. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Prejsť na webovú lokalitu výrobcu.