Vyhľadanie a inštalácia ovládačov tlačiarne

Ak máte problémy s inštaláciou tlačiarne alebo ste pridali tlačiareň a nedokážete ju použiť, pravdepodobne je potrebné nainštalovať alebo aktualizovať ovládač tlačiarne kompatibilný s príslušnou verziou systému Windows.

Niektoré ovládače sa dodávajú so systémom Windows, sú k dispozícii prostredníctvom služby Windows Update alebo sa uložia do počítača počas inštalácie hardvéru a sú pripravené na inštaláciu. V opačnom prípade musíte ovládače nainštalovať z diskov CD alebo DVD od výrobcu tlačiarne. Pri inštalácii ovládačov postupujte podľa pokynov na používanie priečinka Tlačiarne. Ak ovládač, ktorý potrebujete, ešte nie je uložený v počítači, a nemáte ani disk CD alebo DVD, skúste ho vyhľadať na webovej lokalite výrobcu tlačiarne, prevziať a nainštalovať.

Zobraziť všetko

Inštalácia a aktualizácia ovládačov tlačiarne pomocou priečinka Tlačiarne

  1. Otvorte okno Tlačiarne: kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položky Ovládací panel, Hardvér a zvuk a Tlačiarne.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň, pre ktorú potrebujete získať nový ovládač, kliknite na položku Spustiť ako správca a potom kliknite na položku Vlastnosti. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  3. Kliknite na kartu Spresnenie.

  4. Kliknite na položku Nový ovládač a potom postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi pridaním ovládača tlačiarne.

Prevzatie a inštalácia ovládačov tlačiarne z webovej lokality výrobcu

Ak chcete prevziať kompatibilné ovládače z webovej lokality výrobcu tlačiarne, zistite najprv, ktorú verziu systému Windows používate, a potom vyhľadajte kompatibilné ovládače.

  1. Otvorte dialógové okno Systémové informácie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo, na položku Systémové nástroje a potom na položku Systémové informácie.

  2. Kliknite na položku Súhrnné informácie o systéme a pozrite si hodnoty pre parametre Názov operačného systému a Typ systému, podľa ktorých zistíte, ktorú verziu systému Windows používate.

  3. Prejdite na webovú lokalitu výrobcu tlačiarne a vyhľadajte ovládač tlačiarne, ktorý je kompatibilný s verziou systému Windows.

  4. Podľa pokynov na webovej lokalite prevezmite a nainštalujte ovládač.