Vyhľadanie obrázkov podľa dátumu

Digitálny fotoaparát označuje obrázky dátumom a časom ich nasnímania. Ďalšie obrázky, napríklad obrázky skenované z výtlačkov alebo snímok, obsahujú zvyčajne dátum ich skenovania alebo vytvorenia. Na základe týchto informácií môžete vyhľadať obrázky v počítači.

 1. Spustite program Windows Fotogaléria kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Fotogaléria.

 2. Na navigačnej table, v časti Dátum snímania zvoľte jednu s nasledovných možností:

  • Ak chcete zobraziť všetky obrázky nasnímané počas určitého roka, kliknite na rok na navigačnej table.

  • Ak chcete svoj výber zúžiť na obrázky nasnímané v priebehu určitého mesiaca, kliknite na rok a potom na mesiac.

  • Ak chcete svoj výber obmedziť iba na obrázky nasnímané v určitom dni, kliknite na rok, mesiac a potom na deň.

   Obrázok navigačnej tably zobrazujúci dátumy
   Navigačná tabla so zobrazeným dátumom

Obrázky nasnímané vo vybratom čase sa zobrazujú v programe Fotogaléria.

Tip

 • Ďalšie a presnejšie vyhľadávanie určitého obrázka v určenom období docielite použitím poľa pre vyhľadávanie, do ktorého môžete zadať informácie, ako napríklad názov súboru alebo hodnotenie. Na účely budúceho ľahšieho vyhľadávania a usporiadania obrázkov môžete vytvoriť aj vlastné informácie, nazývané značky, ktoré môžete do obrázkov pridať.