Ak ste sa pokúsili prihlásiť do systému Windows a zobrazilo sa chybové hlásenie o tom, že používateľský profil môže byť poškodený, môžete sa pokúsiť o jeho opravenie. Budete musieť vytvoriť nový profil a potom súbory skopírovať z existujúceho do nového profilu.

Vytvorenie nového používateľského profilu

Ak chcete vytvoriť nový profil, musíte najprv vytvoriť nové používateľské konto. Keď vytvoríte konto, vytvorí sa aj profil.

 1. Otvorte dialógové okno Používateľské kontá kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny (alebo kliknutím na položku Používateľské kontá, ak ste pripojení do sieťovej domény) a potom na položku Používateľské kontá.

 2. Kliknite na položku Spravovať iné konto. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Kliknite na položku Vytvoriť nové konto.

 4. Zadajte meno, ktoré chcete priradiť používateľskému kontu, kliknite na typ konta a potom kliknite na položku Vytvoriť konto.

Kopírovanie súborov do nového používateľského profilu

Po vytvorení profilu môžete skopírovať súbory z existujúceho profilu. Ak chcete uskutočniť tieto kroky, musíte mať na počítači minimálne tri kontá a to vrátane nového konta, ktoré ste práve vytvorili.

 1. Prihláste sa s iným kontom používateľa, ako je nový používateľ, ktorého ste práve vytvorili alebo používateľ, z konta ktorého chcete súbory skopírovať.

 2. Otvorte dialógové okno Dokumenty kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Dokumenty.

 3. Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti priečinka.

  Ak sa ponuka Nástroje nezobrazuje, stlačte kláves ALT.

 4. Kliknite na kartu Zobrazenie, kliknite na položku Zobraziť skryté súbory a priečinky, zrušte začiarknutie políčka Skryť chránené súbory operačného systému a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Vyhľadajte priečinok C:\Users\staré_meno_používateľa, kde C je jednotka, kde je systém Windows nainštalovaný a staré_meno_používateľa je názov profilu, z ktorého chcete súbory kopírovať.

 6. Vyberte všetky súbory a priečinky z tohto priečinka okrem nasledujúcich súborov:

  • Ntuser.dat

  • Ntuser.dat.log

  • Ntuser.ini

 7. Kliknite na ponuku Úpravy a potom na položku Kopírovať.

  Ak sa ponuka Úpravy nezobrazuje, stlačte kláves ALT.

 8. Vyhľadajte priečinok C:\Users\nové_meno_používateľa, kde C je jednotka, kde je systém Windows nainštalovaný a nové_meno_používateľa je názov nového používateľského profilu, ktorý ste vytvorili.

 9. V ponuke Úpravy kliknite na položku Prilepiť.

  Ak sa ponuka Úpravy nezobrazuje, stlačte kláves ALT.

 10. Odhláste sa a potom sa znova prihláste ako nový používateľ.

  Ak máte v e-mailovom programe, ako je napríklad program Windows Mail, e-mailové správy, musíte tieto e-mailové správy a adresy importovať do nového používateľského profilu pred odstránením starého profilu. Ak všetko správne funguje, môžete starý profil odstrániť.

Ak vyššie uvedené kroky problém neodstránili, požiadajte o pomoc poskytovateľa služieb zákazníkom. Ak chcete získať ďalšie informácie o možnostiach služieb zákazníkom, ktoré sa vzťahujú na tento počítač, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Pomoc a technická podpora, a potom kliknite na prepojenie Spýtať sa niekoho alebo rozšíriť vyhľadávanie v spodnej časti okna Pomocníka.