Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa používania priečinkov v systéme Windows.

Zobraziť všetko

Čo je priečinok?

Priečinok je kontajner, ktorý vám pomáha pri usporadúvaní súborov. Každý súbor v počítači je uložený v určitom priečinku a priečinky môžu obsahovať aj ďalšie priečinky.

Kam mám ukladať svoje súbory?

Rôzne druhy súborov vyžadujú rôzne druhy priečinkov. Napríklad súbory, ako sú napríklad textové súbory, hárky a prezentácie, sa odporúča ukladať do priečinka Dokumenty. Existuje niekoľko ďalších špeciálnych priečinkov, ako je napríklad priečinok Obrázky a priečinok Hudba, pričom každý z nich je určený pre typ súborov, ktorý zodpovedá jeho názvu. Tieto priečinky sú nielen praktickými miestami na vyhľadávanie a usporadúvanie súborov týchto typov, ale sú aj optimalizované na rýchlejšie vyhľadávanie a usporadúvanie.

Existuje možnosť zobraziť všetky súbory na jednom mieste a neotvárať jednotlivé priečinky, v ktorých sa zobrazujú rôzne druhy súborov?

Áno. Vyhľadávací priečinok poskytuje rýchly prístup ku všetkým bežným súborom, ako sú dokumenty, obrázky, hudba a e‑mail, v jednom zobrazení.

Čo je pole Hľadať a ako sa používa?

Pole Hľadať sa nachádza v hornej časti každého priečinka. Keď zadávate text do poľa Hľadať, obsah priečinka sa okamžite filtruje a zobrazuje iba tie súbory, ktoré zodpovedajú zadaným kritériám. Pole Hľadať však neprehľadáva automaticky celý počítač. Prehľadáva iba aktuálny priečinok a všetky jeho podpriečinky. Ak je zobrazenie priečinka filtrované (zobrazuje napríklad iba súbory od určitého autora), bude pole Hľadať vyhľadávanie uskutočňovať iba v rámci daného obmedzeného zobrazenia.

Obrázok poľa Hľadať
Pole Hľadať

Čo je panel s adresou a aký druh informácií sa na ňom zobrazuje?

Panel s adresou sa nachádza vedľa poľa Hľadať v hornej časti každého priečinka a zobrazuje aktuálne umiestnenie. Kliknutím na rozličné umiestnenia na paneli s adresou môžete prejsť priamo do týchto umiestnení.

Obrázok panela s adresou
Panel s adresou

Na čo slúži navigačná tabla?

Na navigačnej table môžete kliknúť na priečinky a uložené hľadania a zmeniť tak obsah zobrazený v aktuálnom priečinku. Navigačná tabla poskytuje prístup k bežným priečinkom, ako sú napríklad priečinky Dokumenty, Obrázky a Hľadania. Prístup k ďalším priečinkom môžete získať po kliknutí na položku Priečinky v dolnej časti navigačnej tably. Zobrazí sa zoznam Priečinky, v ktorom môžete kliknutím na ľubovoľný priečinok prejsť priamo do tohto priečinka.

Obrázok navigačnej tably
Navigačná tabla

Prečo sa po kliknutí na položku na navigačnej table zmení obsah priečinka? Nemal by priečinok obsahovať iba jednu množinu súborov?

Priečinky v systéme Windows sú navrhnuté tak, aby ste mohli prechádzať z priečinka do priečinka bez otvárania nového okna pre každý priečinok. Pomocou navigačnej tably môžete rýchlo prejsť do ľubovoľného priečinka v počítači. Keď kliknete na umiestnenie na navigačnej table, obsah priečinka sa zmení a zobrazí sa obsah umiestnenia, na ktoré ste klikli. Môžete tiež otvoriť uložené hľadanie, ktoré zobrazí súbory spĺňajúce kritériá vyhľadávania, a to dokonca aj v prípade, že sa súbory nachádzajú v iných priečinkoch v počítači.

Kde sú ponuky, ktoré sa zobrazovali v hornej časti priečinkov v predchádzajúcich verziách systému Windows?

Ponuky sú v predvolenom nastavení skryté, pretože najčastejšie používané príkazy ponúk sa teraz zobrazujú na novom paneli s nástrojmi. Hoci ponuky už pravdepodobne nebudete potrebovať, možnosť ich zobrazovania popri novom paneli s nástrojmi je stále je k dispozícii. Ďalšie informácie nájdete v časti Zobrazovanie ponúk v priečinkoch.

Kam sa podel strom priečinkov?

Program Windows Prieskumník obsahoval strom priečinkov, ktoré ste mohli používať na prechod na ľubovoľné miesto v počítači. Táto súčasť sa teraz nazýva zoznam Priečinky a je dostupná na navigačnej table každého priečinka. Ak chcete otvoriť zoznam Priečinky, kliknite na položku Priečinky v dolnej časti navigačnej tably a potom kliknite na požadovaný priečinok. Ak chcete zavrieť zoznam Priečinky, znova kliknite na položku Priečinky.

Obrázok zoznamu Priečinky na navigačnej table
Zoznam Priečinky na navigačnej table

Kam sa podela pracovná tabla?

Pracovnú tablu, ktorá sa nachádzala na boku priečinka v predchádzajúcich verziách systému Windows, nahradil nový panel s nástrojmi v hornej časti priečinka. Mnohé z úloh, ktoré sa zobrazovali na pracovnej table, sa teraz zobrazujú na paneli s nástrojmi.