Formátovanie textu v e‑mailovej správe alebo správe diskusnej skupiny

Ak chcete pri písaní e‑mailových správ využiť formátovanie, napríklad viaceré typy písma, tučné písmo, farebné hlavičky, grafiku a prepojenia na webové lokality, je možné odoslať správu vo formáte HTML. Pri zostavovaní správy vo formáte HTML môžete využiť panel s nástrojmi na formátovanie, ktorý sa nachádza priamo nad poľom pre písanie textu správy, a využiť rôzne štýly, napríklad tučné písmo alebo kurzívu, zmeniť typ písma, zarovnať text na stred alebo iné možnosti.

Zobraziť všetko

Odosielanie všetkých správ vo formáte HTML

 1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom na kartu Odosielanie.

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete odosielať všetky e‑mailové správy vo formáte HTML, v časti Formát odosielanej pošty vyberte možnosť HTML.

  • Ak chcete odosielať všetky diskusné správy vo formáte HTML, v časti Formát odosielaných diskusných správ vyberte možnosť HTML.

Odosielanie jednotlivých správ vo formáte HTML

 1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

 2. Kliknite na položku Nová správa a vytvorte novú e‑mailovú správu alebo kliknite na položku Nový príspevok a vytvorte novú správu diskusnej skupiny.

 3. V ponuke Formát kliknite na položku Text v jazyku HTML.

Poznámky

 • Niektoré e‑mailové programy nezobrazujú správy vytvorené vo formáte HTML správne. Ak e‑mailový program príjemcu nepodporuje jazyk HTML, správa sa zobrazí ako obyčajný text s pripojeným súborom vo formáte HTML.

 • Vo väčšine diskusných skupín sa považuje posielanie správ vo formáte HTML za nevhodné – preferovaným formátom správ diskusných skupín je obyčajný text.