Získanie e‑mailových správ z určitých priečinkov IMAP

Pri prvej synchronizácii konta protokolu IMAP sa všetky správy vo všetkých priečinkoch prevezmú automaticky. Súčasne je možné nastaviť preberanie správ zo určitých priečinkov.

  1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

  2. Skontrolujte pripojenie k Internetu, potom v zozname Priečinky kliknite na server IMAP.

  3. Kliknite na položku Priečinky IMAP.

  4. V dialógovom okne Zobrazenie alebo skrytie priečinkov IMAP vyberte priečinok a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

    • Ak si chcete priečinok prezrieť a prevziať jeho obsah, kliknite na položku Zobraziť.

    • Ak chcete priečinok skryť a zabrániť prevzatiu jeho obsahu, kliknite na položku Skryť.

Tip