Pomocné informácie ku karte televízneho prijímača

Ak sa vyskytli problémy s kartou televízneho prijímača, navštívte webovú lokalitu výrobcu, kde nájdete aktualizácie softvéru a technickú pomoc. Webové lokality výrobcov najbežnejších kariet televízneho prijímača: