Získanie informácií o certifikátoch protokolu SSL (Secure Sockets Layer)

Tieto informácie sa týkajú programov Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

Po pripojení na komerčnú webovú lokalitu, napríklad banky alebo kníhkupectva, využíva program Internet Explorer zabezpečené pripojenie technológie SSL na šifrovanie transakcií. Šifrovanie je založené na certifikáte, ktorý poskytuje programu Internet Explorer informácie potrebné na zabezpečenie komunikácie s webovou lokalitou. Certifikáty identifikujú webovú lokalitu a vlastníka alebo spoločnosť.

Zobrazením certifikátu môžete pred poskytnutím osobných alebo finančných informácií internetovému obchodníkovi overiť totožnosť webovej lokality.

Overenie totožnosti webovej lokality

  1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

  2. Prejdite na webovú lokalitu, ktorú chcete overiť.

  3. Kliknite na ikonu ZamknúťObrázok ikony Zámok, ktorá sa nachádza napravo od panela s adresou.

    Zobrazia sa základné informácie certifikátu (napríklad názov a adresa vlastníka webovej lokality alebo informácie o spoločnosti, ktorá lokalite vydala certifikát). Ak chcete vidieť ďalšie informácie, kliknite na tlačidlo Zobraziť certifikáty.

Poznámka

  • Ak sa na paneli s adresou vo vyššie uvedenom kroku 3 nezobrazuje žiadna ikona uzamknutia, pripojenie nie je zabezpečené a nemali by ste zadávať žiadne osobné ani finančné informácie.