E‑mail (skrátene pre electronic mail) je rýchly a pohodlný spôsob, akým môžete komunikovať s inými osobami. E‑mail môžete použiť na:

 • Odosielanie a prijímanie textových správ. E‑mailové správy môžete odosielať ľubovoľnej osobe s e‑mailovou adresou. Správy budú doručené do adresátovej e‑mailovej schránky v priebehu niekoľkých sekúnd alebo minút—bez ohľadu na to, či daná osoba žije v susedstve alebo na opačnej pologuli.

  E‑mail je obojsmerný. Správu môžete dostať od každého, kto pozná vašu e‑mailovú adresu, a teda číta a, samozrejme, aj odpovedá na takéto správy.

 • Odosielanie a prijímanie súborov. Okrem textu môžete v e‑mailovej správe odosielať množstvo iných typov súborov, vrátane dokumentov, obrázkov alebo hudby. Súbor, ktorý sa posiela v e‑mailovej správe, sa nazýva príloha.

 • Odosielanie správ skupine ľudí. E‑mailové správy môžete odosielať viacerým ľuďom naraz. Príjemcovia, ktorým boli povolené skupinové diskusie, môžu odpovedať celej skupine.

 • Posielať správy ďalej. E‑mailovú správu, ktorá vám bola doručená, môžete poslať ďalej inej osobe bez toho, aby ste ju museli prepisovať.

Jednou z výhod e‑mailu v porovnaní s telefónom alebo klasickou poštou je pohodlie, ktoré poskytuje: Svoje správy môžete posielať kedykoľvek – vo dne alebo v noci. Ak aj príjemcovia práve nesedia pred počítačmi a nie sú online (pripojení na Internet) v momente odosielania správy, správa ich zastihne vo chvíli, kedy sa pripoja a skontrolujú e‑mailovú schránku. Ak sú pripojení, môžete dostať odpoveď v priebehu niekoľkých minút.

E‑mail je zadarmo. Na rozdiel od klasickej pošty nepotrebujete žiadnu poštovú známku alebo pečiatku, a to bez ohľadu na to, kde príjemca býva. Jediné poplatky, ktoré platíte, sú za používanie pripojenia na Internet.

Čo si používanie e‑mailu vyžaduje?

Používanie e‑mailu vyžaduje tri veci:

 • Pripojenie na Internet. Ak sa chcete pripojiť na Internet, musíte najprv uzatvoriť zmluvu s poskytovateľom internetových služieb (ISP). Poskytovateľ internetových služieb vám poskytne pripojenie na Internet obvykle za mesačný poplatok. Je potrebný aj modem. Ďalšie informácie nájdete v časti Čo je potrebné na pripojenie na Internet?

 • E‑mailový program alebo webová služba. Môžete používať program Windows Mail – e‑mailový program, ktorý je súčasťou operačného systému Windows. Môžete použiť aj iný e‑mailový program, ktorý je v počítači nainštalovaný.

  Ak chcete, môžete sa prihlásiť na neplatenú webovú e‑mailovú službu, napríklad Gmail, MSN Hotmail, alebo Yahoo! Mail. Tieto služby vám umožnia kontrolu e‑mailov pomocou webového prehľadávača z ľubovoľného počítača pripojeného na Internet.

 • E‑mailová adresa. E‑mailovú adresu získate po prihlásení od poskytovateľa internetových služieb alebo od webovej e‑mailovej služby. E‑mailová adresa sa skladá z mena používateľa (vybratá prezývka, nie je potrebné skutočné meno), znaku @ a názvu poskytovateľa internetových služieb alebo webového e‑mailového poskytovateľa—, napríklad, xyz@example.com.

Nastavenie programu Windows Mail

Ak máte e‑mailovú adresu a pripojenie na Internet, ste pripravení odosielať a prijímať e‑maily. Ak chcete používať e‑mail v programe Windows Mail, musíte najprv nastaviť e‑mailové konto. Pred pridaním konta je potrebné získať od poskytovateľa internetových služieb niektoré informácie: vašu e‑mailovú adresu, heslo, názvy e‑mailových serverov pre prichádzajúcu a odchádzajúcu poštu a niekoľko ďalších podrobností. Ďalšie informácie nájdete v časti Kde nájdem informácie o e‑mailovom konte.

Pridanie e‑mailového konta v programe Windows Mail

 1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Kontá.

 3. Kliknite na položku Pridať, kliknite na položku E‑mailové konto, kliknite na tlačidlo Ďalej a postupujte pokynov.

Počas nastavovania sa zobrazí výzva na výber zobrazovaného mena. Je to meno, ktoré príjemcovia uvidia vo vami odoslanej e‑mailovej správe.

Čítanie e‑mailových správ

Program Windows Mail kontroluje, či ste dostali e‑maily vždy pri štarte programu a potom priebežne každých 30 minút. (Ďalšie informácie o zmene tohto intervalu nájdete v časti Kontrola nového e‑mailu.) Prijatý e‑mail sa zobrazí v priečinku Doručená pošta. Priečinok Doručená pošta je jedným z viacerých priečinkov, ktoré sú určené na ukladanie e‑mailov.

Zoznam prijatých e‑mailov zobrazíte kliknutím na položku Doručená pošta v zozname Priečinky. E‑mailové správy sa zobrazia v zozname správ. Zoznam zobrazuje odosielateľa e-mailu, predmet správy a čas prijatia.

Ak si chcete správu prečítať, kliknite v zozname správ. Obsah správy sa zobrazí v okne s ukážkou pod zoznamom správ. Ak chcete čítať správu v samostatnom okne, v zozname správ na ňu dvakrát kliknite.

Obrázok okna programu Windows Mail so zoznamom priečinkov, zoznamom správ a s oknom s ukážkou
E‑mailové správy zobrazíte klikutím na položku Doručená pošta.

Ak chcete na správu odpovedať, kliknite na tlačidlo Odpovedať. Ďalšie informácie o tom, ako napísať a odoslať odpoveď, nájdete v časti „Vytváranie a odosielanie e‑mailových správ“ tohto článku.

Ďalšie informácie nájdete v časti Prezeranie e‑mailových správ v programe Windows Mail.

Vytváranie a odosielanie e‑mailových správ

Ak chcete vytvoriť a odoslať novú e‑mailovú správu v programe Windows Mail, kliknite na tlačidlo Nová správa. Otvorí sa okno novej správy.

Obrázok vzorovej e‑mailovej správy
Ukážka e‑mailovej správy

Tu sa dozviete, ako vyplniť okno správy v programe Windows Mail a vo väčšine e‑mailových programov:

 1. Do poľa Komu zadajte e‑mailovú adresu minimálne jedného príjemcu. Ak chcete odoslať správu viacerým príjemcom, vložte bodkočiarku (;) medzi jednotlivé e‑mailové adresy.

  Do poľa Kópia môžete napísať e‑mailové adresy ľubovoľných sekundárnych príjemcov—, ktorí by sa mali s touto správou oboznámiť, ale nemali by na ňu po jej prijatí odpovedať. Tieto osoby dostanú rovnakú správu ako osoby v poli Doručená pošta. Ak sekundárni príjemcovia neexistujú, ponechajte toto pole prázdne.

 2. Do poľa Predmet zadajte názov správy.

 3. Správu zadajte do veľkej prázdnej plochy.

  Ak chcete k správe pripojiť súbor, kliknite na paneli s nástrojmi (umiestnenom pod panelom s ponukami) na tlačidlo Pripojiť súbor k správeObrázok tlačidla na priloženie súboru k správe. Vyhľadajte súbor, kliknite naň a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť. Súbor sa zobrazí v hlavičke správy v poli Pripojiť.
Obrázok súboru priloženého k e‑mailovej správe
Súbor pripojený k e‑mailovej správe

Hotovo! Ak chcete odoslať správu, kliknite na tlačidlo Odoslať. Správa preletí Internetom priamo k svojmu príjemcovi.

Poznámka

 • Ak chcete zmeniť štýl, písmo, veľkosť alebo farbu textu, vyberte text a potom kliknite na jedno z tlačidiel na paneli Formátovanie (umiestnenom priamo nad oblasťou správy).

Ďalšie informácie nájdete v časti Písanie e‑mailovej správy.

E‑mailová etiketa

Tak ako telefonická konverzácia alebo konverzácia tvárou v tvár, aj e‑mailová komunikácia má určité zaužívané pravidlá. Tieto pravidlá sa označujú ako e‑mailová etiketa alebo netiketa (kombinácia slov „Internet“ a „etiketa“). Ak chcete efektívne komunikovať, riaďte sa nasledovnými zásadami:

 • Buďte opatrní, pokiaľ ide o humor a emócie. E‑mail nedokáže dobre prenášať emócie, preto by príjemca nemusel správne pochopiť, ako ste to mysleli. Obzvlášť riskantný je uštipačný humor, pretože príjemca si ho môže vyložiť doslovne a prejsť do protiútoku. Ak chcete vyjadriť svoje pocity, skúste použiť emotikony (Ďalšie informácie nájdete v časti „Použitie emotikonov“).

 • Pred odoslaním správy popremýšľajte. Napísanie a odoslanie e‑mailovej správy je rýchle a jednoduché – niekedy až príliš jednoduché. Uistite sa, že ste nad správou najprv pouvažovali. Nepíšte ju v hneve. Ak už raz správu odošlete, už ju naspäť nevrátite.

 • V predmete správy uveďte jasný a stručný popis. Zhrňte obsah správy niekoľkými slovami. Osoby prijímajúce veľké množstvo e‑mailov môžu dať na základe predmetu správe prednosť.

 • Nepíšte dlhé správy. Aj keď môže mať e‑mailová správa akúkoľvek dĺžku, e‑mail je určený pre rýchlu komunikáciu. Mnohí ľudia nemajú čas ani trpezlivosť čítať viac ako päť odsekov.

 • Vyhnite sa písaniu CELEJ SPRÁVY VEĽKÝMI PÍSMENAMI. Mnoho ľudí vníma vety napísané veľkými písmenami ako „kričanie“ a majú pocit, že sú nepríjemné alebo agresívne.

 • Pri citlivých alebo dôverných informáciách buďte opatrní. Každý príjemca môže správu odoslať ďalej – buď zámerne alebo náhodou.

Vo formálnej alebo obchodnej komunikácii sa vystríhajte pravopisným alebo gramatickým chybám. E‑mail s chybami vytvára neprofesionálny obraz. Správu si po sebe prečítajte ešte pred jej odoslaním, a ak má e‑mailový program funkciu kontroly pravopisu, použite ju. Ďalšie informácie nájdete v časti Kontrola pravopisu v správach programu Windows Mail.

Použitie emotikonov

Keďže je často dosť problematické vyjadriť svoje emócie, úmysly alebo náladu iba textom, vymysleli prví používatelia Internetu emotikony (kombinácia slov „emócie“ a „ikony“) – kombináciu klávesových znakov, ktoré symbolizovali výrazy tváre. Napríklad, :) pri pohľade zboku vyzerá ako usmiata tvár. Nižšie je uvedených niekoľko príkladov emotikonov.

Emotikon Význam
Emotikon

:) alebo :-)

Význam

Usmiaty, šťastný alebo žartujúci

Emotikon

:( alebo :-(

Význam

Zamračený alebo nešťastný

Emotikon

;-)

Význam

Žmurkajúci

Emotikon

:-|

Význam

Ľahostajný alebo nerozhodný

Emotikon

:-o

Význam

Prekvapený alebo znepokojený

Emotikon

:-x

Význam

Mlčiaci

Emotikon

:-p

Význam

Vyplazujúci jazyk (obvykle zo zábavy)

Emotikon

:-D

Význam

Rozosmiaty

Spracovanie nevyžiadaných e‑mailov

Ak ste práve dostali nevyžiadanú reklamu, letáky alebo katalógy vo svojej pošte, pravdepodobne ste do svojho poštového priečinka dostali nevyžiadaný e‑mail (známy aj ako spam). Nevyžiadaný e‑mail môže obsahovať reklamu, podvodné návrhy, pornografiu alebo aj legálne ponuky. Pretože pre obchodníkov je veľmi cenovo výhodné rozosielať nevyžiadané e‑maily, nie je nič nezvyčajné na tom, ak dostávate množstvo takýchto správ.

Program Windows Mail obsahuje e‑mailový filter nevyžiadanej pošty, ktorý analyzuje obsah doručených správ a podozrivé správy presúva do špeciálneho e‑mailového priečinka, v ktorom si môžete takéto správy kedykoľvek pozrieť alebo zmazať. Ak sa aj nevyžiadaná e‑mailová správa cez filter predsa len do priečinka Doručená pošta dostane, môžete určiť, či budú správy od tohto odosielateľa v budúcnosti automaticky presúvané do priečinka nevyžiadaných e‑mailov. Ďalšie informácie nájdete v časti Blokovanie nevyžiadaných a iných nežiaducich e‑mailov.

Ako predísť nevyžiadaným e‑mailovým správam:

 • Buďte opatrní pri rozdávaní svojej e‑mailovej adresy. Vyhnite sa zverejňovaniu svojej skutočnej e‑mailovej adresy v diskusných skupinách, na webových lokalitách alebo v ďalších verejných oblastiach Internete.

 • Skôr ako zverejníte svoju e‑mailovú adresu na webovej lokalite, prečítajte si zásady ochrany osobných údajov danej lokality, aby ste sa mohli presvedčiť o tom, či danej lokalite nedávate súhlas na poskytnutie vašej e‑mailovej adresy ďalším spoločnostiam.

 • Nikdy neodpovedajte na nevyžiadané e‑mailové správy. Odosielateľ bude vedieť, že vaša e‑mailová adresa je platná a že ju môže poskytnúť ďalším spoločnostiam. V takom prípade sa stanete príjemcom ešte väčšieho množstva nevyžiadaných e‑mailov.