Systém Windows vyberie najvhodnejšie nastavenia obrazu vrátane rozlíšenia obrazovky, frekvencie obnovenia a farby v závislosti od typu monitora. Tieto nastavenia sa líšia podľa toho, či ide o monitor LCD alebo CRT. Ak chcete upraviť nastavenie obrazovky, alebo ak je toto nastavenie zmenené a chcete obnoviť predvolené nastavenie, postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní.

Pre oba typy monitorov obvykle platí, že čím je počet bodov na palec (DPI) vyšší, tým lepšie sa zobrazuje písmo. Ďalšie informácie nájdete v téme Zväčšovanie a zmenšovanie textu na obrazovke.

Obrázok rozdielu medzi vysokým počtom DPI a nízkym počtom DPI
Rozdiel medzi vysokým počtom DPI a nízkym počtom DPI

Najlepšie nastavenie obrazu monitora LCD

Ak používate monitor LCD, skontrolujte rozlíšenie obrazovky, ktoré určuje jas obrázkov a objektov na obrazovke. Monitory LCD je vhodné nastaviť na štandardné rozlíšenie — rozlíšenie založené na veľkosti monitora, pri ktorom monitor poskytuje najlepší obraz. Výrobca alebo predajca monitora by mal poskytnúť štandardné rozlíšenie. Ak túto informáciu neviete získať, môžete monitor nastaviť na najvyššie dostupné rozlíšenie, ktorým je zvyčajne štandardné rozlíšenie. Pozrite tému Zmena rozlíšenia obrazovky.

Obrázok ponuky Nastavenie obrazovky
Ak neviete, aké je štandardné rozlíšenie monitora, nastavte ho na najvyššie možné rozlíšenie

Monitory LCD dokážu technicky podporovať aj nižšie rozlíšenia než ich štandardné rozlíšenie, obraz však môže byť malý, umiestnený v strede obrazovky a orámovaný čiernym okrajom alebo môže byť neprirodzene roztiahnutý.

Odstránenie blikania obrazovky

Ďalšou možnosťou pri nastavovaní najlepšieho možného obrazu monitora je frekvencia obnovovania obrazovky. Ak je frekvencia obnovovania príliš nízka, monitor bliká, čo môže spôsobiť namáhanie očí a bolesť hlavy. Vyberte frekvenciu obnovovania najmenej 75 Hz. Ďalšie informácie o znížení alebo odstránení blikania nájdete v téme Odstránenie blikania obrazovky (frekvencia obnovovania obrazovky).

Obrázok frekvencie obnovovania obrazovky
Dbajte na to, aby frekvencia obnovovania obrazovky bola dostatočne vysoká a nedochádzalo k blikaniu monitora

Nastavenie farieb monitora LCD

Monitory LCD zobrazujú farby výrazne. Ak chcete získať najlepší obraz monitora, uistite sa, že farba je nastavená najmenej na 32 bitov.

  1. Otvorte dialógové okno Nastavenie obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Vzhľad a personalizácia, na položku Prispôsobenie a potom na položku Nastavenie obrazovky.

  2. V časti Farby vyberte možnosť Najvyššia (32 bitov) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Najlepšie nastavenie obrazu monitora CRT

Pre monitor CRT je potrebné zmeniť nastavenie obrazovky na najvyššiu dostupnú hodnotu, ktorá poskytne 32-bitovú hĺbku farieb a frekvenciu obnovovania najmenej 72 Hz. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena rozlíšenia obrazovky. Ak obrazovka bliká alebo je pozeranie na obrazovku nepohodlné, zvýšte frekvenciu obnovovania tak, aby ste boli spokojní. Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie blikania obrazovky (frekvencia obnovovania obrazovky).

Rozlíšenie podľa veľkosti monitora

Veľkosť monitora Odporúčané rozlíšenie
Veľkosť monitora

15-palcový monitor

Odporúčané rozlíšenie

1024 × 768

Veľkosť monitora

17 až 19-palcový monitor

Odporúčané rozlíšenie

1280 × 1024

Veľkosť monitora

20-palcový a väčší monitor

Odporúčané rozlíšenie

1600 × 1200

Nastavenie farieb monitora CRT

Farby a motívy systému Windows fungujú najlepšie, keď je farba monitora nastavená na hodnotu 32 bitov. Farbu monitora môžete nastaviť na hodnotu 24 bitov, nezobrazia sa však všetky vizuálne efekty. Ak nastavíte farbu monitora na hodnotu 16 bitov, obrázky, ktoré majú byť hladké, sa nemusia zobraziť správne.

Nastavenie farieb monitora CRT

  1. Otvorte dialógové okno Nastavenie obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Vzhľad a personalizácia, na položku Prispôsobenie a potom na položku Nastavenie obrazovky.

  2. V časti Farby vyberte možnosť Najvyššia (32 bitov) a potom kliknite na tlačidlo OK. (Ak nemôžete nastaviť hodnotu 32 bitov, skontrolujte, či je rozlíšenie nastavené na najvyššiu možnú hodnotu a skúste to znova.)