Je potrebné zmeniť farebnú schému, aby sa zlepšil výkon?

Ak dostane správu, že farebná schéma používa väčšinu povolenej pamäte, alebo ak dostanete správu, že výkon počítača je nízky a je namáhavé vykonávať bežné úlohy, napríklad posúvanie okna, zmeňte farebnú schému zo schémy rozhrania Windows Aero na schému rozhrania Windows Vista Basic (alebo inú farebnú schému), aby sa výkon zlepšil.

Ak zmeníte schému rozhrania Windows Aero na inú farebnú schému, už nezískate plné rozhranie Windows Aero. Rozhranie Windows Aero je skvelým vizuálnym zážitkom tejto verzie systému Windows. Má priehľadný sklený dizajn s animáciami v oknách a obsahuje program Windows Flip 3D a priame ukážky okien.

Zmena farebnej schémy na farebnú schému rozhrania Windows Vista Basic

  1. Otvorte položku Nastavenie vzhľadu tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, a potom kliknete postupne na položku Ovládací panel, položku Vzhľad a personalizácia, položku Personalizácia a položku Farba a vzhľad okien. Ak sa dialógové okno Nastavenie vzhľadu nezobrazí, kliknite na položku Otvoriť vlastnosti klasického vzhľadu v spodnej časti stránky.

  2. V zozname Farebná schéma kliknite na položku Windows Vista Basic a potom kliknite na tlačidlo OK.