Ako zlepšiť obraz na monitore alebo televíznom prijímači?

Ak počítač neobsahuje televízny prijímač, prehrávanie a nahrávanie televízneho vysielania v aplikácii Windows Media Center vyžaduje voliteľný analógový alebo digitálny televízny prijímač.

Ak chcete zlepšiť obraz, najprv správne nastavte a nakonfigurujte obrazovku a pripojte monitor alebo televízny prijímač k počítaču. Pred konfiguráciou televízneho prijímača alebo monitora v aplikácii Windows Media Center je potrebné mať pripojenie televízneho prijímača alebo monitora v najvyššej možnej kvalite. Typ pripojenia je založený na videoportoch, ktoré sú k dispozícii v počítači a televíznom prijímači alebo monitore. Informácie o jednotlivých typoch pripojenia zdroja videa nájdete v téme Pripojenie počítača k televíznemu prijímaču.

Ak je pri sledovaní televízneho vysielania v režime celej obrazovky v aplikácii Windows Media Center obraz na obrazovke roztiahnutý alebo sa zobrazujú okraje, medzi pomerom strán televízneho signálu a pomerom strán televízneho prijímača alebo monitora je nesúlad.

Ilustrácia okna zobrazujúceho okraje na každej strane obrazovky
Obraz s okrajmi

Ak sa roztiahnutý obraz alebo okraje vyskytujú iba na niektorých televíznych kanáloch, môžete priblížiť obraz na týchto kanáloch, čím sa roztiahne. Ak sa problém vyskytuje na všetkých kanáloch, bude potrebné zmeniť rozlíšenie obrazovky nastavenej v aplikácii Windows Media Center z rozlíšenia širokouhlej obrazovky (16:9) na rozlíšenie štandardnej obrazovky (4:3).

Zobraziť všetko

Priblíženie televízneho obrazu

Nie je možné priblížiť štandardný televízny signál, ktorý sa zobrazuje na štandardnej obrazovke (4:3).

  1. Pri sledovaní televízneho vysielania v režime celej obrazovky kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a potom kliknite na položku Lupa.

  2. Kliknutím na položku Lupa po druhý, tretí alebo štvrtý raz môžete prepínať medzi jednotlivými režimami priblíženia. Vyberte režim, ktorý odstráni okraje a príslušným spôsobom roztiahne obraz.

Zmena nastavenia obrazovky v aplikácii Windows Media Center

  1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie, na položku Všeobecné, na položku Nastavenie aplikácie Windows Media Center a potom na položku Konfigurácia televízneho prijímača alebo monitora.

  2. Postupujte podľa pokynov a po zobrazení výzvy na výber šírky obrazovky kliknite na možnosť Štandardná obrazovka (4:3) alebo Širokouhlá obrazovka (16:9).

  3. Vyberte príslušné rozlíšenie obrazovky a podľa potreby dokončite postup podľa pokynov. Ak chcete nájsť najvhodnejšie rozlíšenie obrazovky, zrejme bude potrebné vyskúšať viacero nastavení rozlíšenia.