Ako zistiť, že počítač má problémy s pamäťou?

Systém Windows obvykle automaticky rozpozná problémy s pamäťou počítača a zobrazí oznámenie so žiadosťou o spustenie nástroja na diagnostiku pamäte.

Spustenie nástroja na diagnostiku pamäte

Po prijatí oznámenia o možných problémoch s pamäťou kliknite na oznámenie a vyberte z dvoch možností spustenia nástroja na diagnostiku pamäte:

 • Reštartovať počítač a okamžite spustiť diagnostický nástroj.

 • Reštartovať počítač a spustiť diagnostický nástroj neskôr.

Ak vyberiete reštartovanie počítača s okamžitým spustením diagnostického nástroja, uložte všetky rozpracované projekty a zatvorte všetky spustené programy. Nástroj na diagnostiku pamäte sa spustí automaticky po reštartovaní systému Windows. Počas práce nástroja na diagnostiku pamäte sa zobrazí indikátor priebehu znázorňujúci stav testu. Po dokončení testu systém Windows automaticky reštartuje počítač.

Zobrazenie výsledkov testu pamäte

Ak nástroj na diagnostiku pamäte nenájde žiadne chyby, zobrazí správu o absencii chýb.

Ak nástroj na diagnostiku pamäte nájde chyby, obráťte sa na výrobcu počítača alebo pamäte a požiadajte ho o ďalšie informácie.

Čo robiť v prípade diagnostikovania chýb nástrojom na diagnostiku pamäte

Ak nástroj na diagnostiku pamäte zistí problémy s pamäťou počítača, obráťte sa na výrobcu počítača alebo pamäte a požiadajte ho o vyriešenie problému.

Rozšírené možnosti spustenia nástroja na diagnostiku pamäte

Odporúča sa automatické spustenie nástroja na diagnostiku pamäte. Skúsení používateľa môžu nastavenie nástroja upraviť.

 1. Počas spúšťania nástroja na diagnostiku pamäte stlačte kláves F1.

 2. Môžete upraviť nasledovné nastavenia:

  • Výber testu. Vyberte test, ktorý chcete spustiť. Tieto možnosti sa zobrazia po spustení nástroja na diagnostiku pamäte.

  • Vyrovnávacia pamäť. Vyberte nastavenie vyrovnávacej pamäte pre každý test.

  • Počet opakovaní. Zadajte počet opakovaní testu.

 3. Spustite test stlačením klávesu F10.

Ako sa dá manuálne naplánovať test pamäte?

Ak sa nástroj Windows Diagnostika pamäte nespustí automaticky, môžete ho spustiť manuálne.

 1. Spustite nástroj na diagnostiku pamäte kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba, na položku Nástroje na správu a potom na položku Nástroj na diagnostiku pamäte. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Vyberte jednu z dvoch možností spustenia nástroja na diagnostiku pamäte:

  • Reštartovať počítač a okamžite spustiť diagnostický nástroj.

  • Reštartovať počítač a spustiť diagnostický nástroj neskôr.