Zastavenie synchronizácie súboru so zariadením v prehrávači Windows Media Player

Ak zariadenie vykonáva synchronizáciu s prehrávačom Windows Media Player automaticky a vy chcete vylúčiť určitý súbor zo synchronizácie so zariadením, môžete tento súbor vynechať. Existuje viacero možností vynechania súborov:

 • Odstráňte súbor zo zariadenia. Ak odstránite určitý súbor zo zariadenia a tento súbor je súčasťou zoznamu skladieb, ktoré sa synchronizujú, prehrávač Windows Media Player tento súbor pri ďalšej synchronizácii zariadenia vynechá. Takto je možné zaistiť, aby sa súbor znovu nevyskytol v zariadení.

 • Odstráňte súbor zo služby prihlásenia na odber v počítači. Ak používate službu prihlásenia na odber cez internetový obchod, súbory získané prostredníctvom tejto služby môžu byť zahrnuté do zoznamu skladieb na synchronizáciu so zariadením. Keď niektorý z týchto súborov odstránite z počítača, prehrávač pri najbližšej synchronizácii tento súbor vynechá, hoci zoznam skladieb na synchronizáciu so zariadením tento súbor obsahuje. Ak chcete, môžete súbor znovu synchronizovať. Postup na povolenie opätovnej synchronizácie vynechaného súboru nájdete v tejto téme.

 • Odstráňte súbor, ktorý obsahuje chybu. Ak súbor nie je možné synchronizovať v dôsledku chyby, môžete sa pokúsiť o odstránenie problému, aby sa súbor mohol úspešne synchronizovať. Ak chcete, môžete zabrániť, aby sa prehrávač pokúšal o opätovnú synchronizáciu súboru. Kliknite na tlačidlo ChybaObrázok tlačidla Chyba, ktoré sa nachádza vedľa súboru v zozname Synchronizácia, a potom kliknite na položku Vynechať tento súbor pri každej synchronizácii. Ak kliknete na položku Vynechať všetky súbory s touto chybou pri každej synchronizácii, môžete vynechať aj všetky ostatné súbory s touto chybou.

Povolenie opätovnej synchronizácie vynechaného súboru

Na karte Synchronizovať v prehrávači máte možnosť vidieť, ktoré súbory ste pre zariadenie vynechali, a môžete povoliť ich opätovnú synchronizáciu. Nezabúdajte, že je to možné len v prípade, že vynechané súbory sú stále súčasťou zoznamu skladieb, ktoré zariadenie synchronizuje automaticky.

 1. Pripojte zariadenie na počítač a potom kliknite na kartu Synchronizovať. Ak sa synchronizácia nespustí automaticky, kliknite na položku Spustiť synchronizáciu.

 2. Po dokončení synchronizácie kliknite na navigačnej table na položku zariadenia a potom kliknite na položku Výsledky synchronizácie.

 3. Kliknutím na stĺpec Stav na table s podrobnosťami zoraďte položky podľa stavu. Vynechané súbory sú zoradené za sebou.

 4. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete povoliť opätovnú synchronizáciu súboru, kliknite na tlačidlo InformácieObrázok tlačidla Informácie a potom kliknite na položku Synchronizovať tento súbor. Súbor môžete tiež presunúť myšou z tably s podrobnosťami na tablu so zoznamom.
  • Ak chcete povoliť opätovnú synchronizáciu všetkých vynechaných súborov, kliknite na šípku pod kartou Synchronizovať, ukážte na zariadenie a potom kliknite na položku Synchronizovať predtým vynechané súbory.