Čím sa domáca sieť odlišuje od siete na pracovisku?

Počítače v domácej sieti sú spravidla súčasťou pracovnej skupiny, zatiaľ čo počítače na pracovisku sú spravidla súčasťou domény. Hlavný rozdiel medzi pracovnými skupinami a doménami spočíva v spôsobe správy sieťových prostriedkov.

V pracovnej skupine

 • Všetky počítače sú rovnocenné, žiadny počítač neriadi iný počítač.

 • Každý počítač má množinu používateľských kont. Ak chcete používať počítač v pracovnej skupine, musíte mať konto na danom počítači.

 • Ak máte používateľské konto na určitom počítači, môžete zmeniť nastavenie pre toto konto.

 • V pracovnej skupine zvyčajne nie je viac než 10 až 20 počítačov.

 • Všetky počítače musia byť v tej istej lokálnej sieti alebo podsieti.

V doméne

 • Niektoré počítače sú servery. Správcovia siete používajú servery na riadenie zabezpečenia a povolení pre všetky počítače v doméne. To zjednodušuje vykonávanie zmien, pretože zmeny sa automaticky vykonajú v ostatných počítačoch.

 • Ak máte používateľské konto v doméne, môžete sa prihlásiť do ľubovoľného počítača v doméne a nepotrebujete na to mať konto na danom počítači.

 • Ak používate počítač v doméne, pravdepodobne budete mať možnosť vykonávať len obmedzené zmeny v nastavení. (Je to spôsobené tým, že správcovia siete chcú zabezpečiť konzistentnosť nastavení počítačov a zachovať si maximálnu možnú kontrolu nad konfiguráciou.)

 • V doméne môžu byť tisíce počítačov.

 • Počítače sa môžu nachádzať v rozličných lokálnych sieťach.

Zisťovanie, či sa počítač nachádza v pracovnej skupine alebo v doméne

 1. Otvorte dialógové okno Systém kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Systém.

 2. V časti Nastavenie názvu počítača, domény a pracovnej skupiny sa zobrazí hodnota „Pracovná skupina“ alebo „Doména“ a príslušný názov.