Importovanie správ do programu Windows Mail z iných e‑mailových programov

Program Windows Mail môžete začať používať namiesto svojho súčasného e‑mailového programu bez toho, aby ste stratili prístup k existujúcim e‑mailovým správam. Program Windows Mail dokáže importovať správy z rozličných bežne používaných e‑mailových programov, ako sú napríklad Eudora a Netscape Communicator, ako aj z programov Microsoft Exchange a Microsoft Outlook.

  1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

  2. Kliknite na ponuku Súbor, ukážte na položku Importovať a kliknite na položku Správy.

  3. Pri importovaní e‑mailových správ postupujte podľa pokynov.

Poznámky

  • Ak inovujete počítač z predchádzajúcej verzie systému Windows, program Windows Mail automaticky importuje správy z programu Outlook Express. Program Windows Mail nahrádza v tejto verzii systému Windows program Outlook Express.

  • Pri importe správ program Windows Mail neimportuje nastavenia e-mailového konta. Ak chcete importovať nastavenia e‑mailového konta, v ponuke Nástroje kliknite na položku Kontá a potom kliknite na položku Importovať.