Importovanie súborov do programu Windows Movie Maker: najčastejšie otázky

V tejto téme nájdete odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa importovania súborov.

Zobraziť všetko

Čo znamená importovanie súborov?

Importovanie súborov znamená umiestnenie digitálnych mediálnych súborov do programu Windows Movie Maker s možnosťou ich ďalšieho spracovania v rôznych projektoch.

Na čo slúži importovanie súborov do programu Windows Movie Maker?

Videosúbory, zvukové alebo obrazové súbory musíte importovať do programu Windows Movie Maker pred tým, ako ich použijete vo svojich projektoch. V projekte vyberte, usporiadajte a strihajte klipy, prechody alebo efekty a upravujte publikovaný film až dovtedy, kým všetko nezodpovedá vašim predstavám.

Je dôležité uvedomiť si, že program Windows Movie Maker neukladá aktuálnu kópiu zdrojového súboru. Namiesto toho vytvorí odkaz na pôvodný zdrojový súbor, ktorý sa zobrazí v programe Windows Movie Maker ako klip. Preto žiadne úpravy vykonané v programe Windows Movie Maker neovplyvnia pôvodný zdrojový súbor. V programe Windows Movie Maker môžete upravovať zvukové klipy, videoklipy alebo obrázky a môžete si byť istí, že pôvodné zdrojové súbory so zvukom, videom alebo obrázkami zostanú nezmerné.

Čo sa stane pri importovaní súborov do programu Windows Movie Maker?

Program Windows Movie Maker vytvorí priečinok na nové kolekcie a importuje výsledný klip (alebo klipy) priamo do tohto priečinka. Ak chcete importovať súbory do už jestvujúceho priečinka kolekcie, skontrolujte, či je zobrazená tabla Kolekcie a vyberte požadovaný priečinok.

Aké typy súborov je možné importovať?

Do programu Windows Movie Maker môžete importovať súbory s nasledujúcim príponami a použiť ich v svojom projekte:

  • Videosúbory: .asf, .avi, dvr-ms, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2, .wm a .wmv

  • Zvukové súbory: .aif, .aifc, .aiff, .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav a .wma

  • Súbory s obrázkami: .bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff a .wmf.

Ak chcete do programu Windows Movie Maker importovať súbor s inou príponou, ako je niektorá z vyššie uvedených prípon, vyberte v zozname typov súborov možnosť Všetky súbory. Program Windows Movie Maker môže importovať väčšinu typov súborov, ale nie všetky typy súborov budú vhodné na ďalšie spracovanie pri tvorbe filmu.

Súbory televíznych relácií nahratých technológiou od spoločnosti Microsoft (s príponou názvu súboru .dvr-ms), ktoré nie sú chránené systémom správy digitálnych práv, je možné importovať do programu Windows Movie Maker, ak je v počítači spustený systém Windows Vista Home Premium alebo Windows Vista Ultimate.

Niektoré funkcie v programe Windows Movie Maker, napríklad funkcia Automatický film, vyžadujú importované súbory, ktoré majú povolenie na čítanie a zápis.

Odkiaľ je možné súbory importovať?

Mediálne súbory môžte importovať z ktoréhokoľvek miesta, na ktoré má váš počítač prístup: z jednotky pevného disku, disku CD, zo zdieľanej sieťovej lokality alebo z prenosného média, napríklad jednotky USB flash.

Ako je možné súbory importovať?

  1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Importovať médiá.

  2. Prejdite na súbor, ktorý chcete importovať a kliknite na príkaz Importovať.

Tip

  • Súčasne môžete importovať aj viac súborov. Ak sú súbory v zozname zoradené za sebou, kliknite na názov prvého súboru v zozname, stlačte a podržte kláves SHIFT a potom kliknite na posledný súbor v zozname. Ak súbory nie sú v zozname zoradené za sebou, stlačte a podržte kláves CTRL a postupne klikajte na názvy tých súborov, ktoré chcete importovať.