Inštalácia jazyka zobrazenia

Jazyk, ktorý systém Windows používa na zobrazenie textu v sprievodcoch, dialógových oknách, ponukách a ďalších položkách používateľského rozhrania je možné meniť. Niektoré jazyky zobrazenia sú nainštalované ako predvolené. Iné jazyky vyžadujú inštaláciu ďalších jazykových súborov.

Pred inštaláciou jazyka zobrazenia musíte mať prístup k jazykovým súborom. Tieto súbory môžu byť v počítači, v počítačovej sieti alebo na disku DVD systému Windows. Môžu sa tiež prevziať z webu. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako získať ďalšie jazykové súbory?

Ak chcete nainštalovať balík Language Interface Pack (LIP), dvakrát kliknite na súbor a otvorí sa inštalačný program. Ak chcete nainštalovať balík Multilingual User Interface Pack (MUI), postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Otvorte okno Miestne a jazykové nastavenie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Hodiny, jazyk a územie a potom na položku Miestne a jazykové nastavenie.

  2. Kliknite na kartu Klávesnice a jazyky.

  3. V časti Zobrazenie jazyka kliknite na položku Inštalovanie a odinštalovanie jazykov a potom postupujte podľa zobrazených krokov. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Poznámka

  • Časť Jazyk zobrazenia bude viditeľná iba v prípade, ak už je nainštalovaný balík LIP alebo ak vydanie systému Windows podporuje balíky MUI. Balíky MUI sú dostupné len v systéme Windows Vista Ultimate a v systéme Windows Vista Enterprise.

Po nainštalovaní jazyka zobrazenia je potrebné počítač nastaviť na používanie tohto jazyka. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena jazyka zobrazenia.