Najčastejší spôsob inštalácie tlačiarne v domácej sieti je inštalácia tlačiarne ako samostatného zariadenia v sieti a následné pridanie pripojenia na tlačiareň v každom počítači v sieti.

Ak neviete, aký typ sieťovej tlačiarne nainštalovať, máte nasledujúce možnosti:

  • Použiť bezdrôtovú tlačiareň. Tieto tlačiarne sa nepripájajú k sieti alebo počítaču, ale využívajú vstavanú bezdrôtovú kartu a zapájajú sa do zdroja napájania. Po zapnutí tlačiarne je potrebné vytvoriť bezdrôtové pripojenie ku každému počítaču v domácej sieti. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k tlačiarni. Možnosti zabezpečenia bezdrôtovej tlače určuje výrobca tlačiarne.

  • Priamo pripojiť tlačiareň k sieti. Najskôr zapojte tlačiareň do sieťového rozbočovača alebo smerovača. Spôsob inštalácie tlačiarne závisí od toho, či tlačiareň a sieťové zariadenie využívajú sieť Ethernet, univerzálnu sériovú zbernicu (USB) alebo iný typ pripojenia. Použite aj informácie o inštalácii a nástroje dodané výrobcom tlačiarne.

  • Priamo pripojiť niekoľko tlačiarní k sieti. Rozbočovač alebo smerovač musí podporovať pripojenie k viacerým tlačiarňam.

Zobraziť všetko

Inštalácia sieťovej tlačiarne

  • Ďalšie informácie o inštalácii sieťovej tlačiarne nájdete v dokumentácii k tlačiarni.

Pripojenie k sieťovej tlačiarni

Po nainštalovaní sieťovej tlačiarne musíte pridať pripojenie k tlačiarni pre každý počítač v sieti.

  1. Otvorte okno Tlačiarne: kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položky Ovládací panel, Hardvér a zvuk a Tlačiarne.

  2. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Pridať tlačiareň.

  3. V okne Sprievodcu pridaním novej tlačiarne vyberte položku Pridanie sieťovej alebo bezdrôtovej tlačiarne alebo tlačiarne s rozhraním Bluetooth a ďalej postupujte podľa pokynov Sprievodcu.

Tipy

  • Dostupné môžu byť všetky tlačiarne v sieti vrátane tlačiarní s rozhraním Bluetooth a bezdrôtových tlačiarní alebo tlačiarní, ktoré sú pripojené k iným počítačom a zdieľané v sieti. Ak chcete pridať tlačiarne do počítača, musíte mať povolenie na ich používanie.

  • Skúste vytlačiť skúšobnú stranu, aby ste zistili, či tlačiareň pracuje správne. Ďalšie informácie nájdete v téme Tlač skúšobnej strany.