Väčšinu hardvéru alebo prenosných zariadení je možné nainštalovať jednoduchým pripojením k počítaču. Systém Windows automaticky nainštaluje vhodný softvér ovládača, ak je k dispozícii, alebo zobrazí výzvu na vloženie disku dodaného s hardvérovým zariadením.