Blokovanie automaticky otváraných okien v programe Internet Explorer: najčastejšie otázky

Tieto informácie sa týkajú programov Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa automaticky otváraných okien a blokovania automaticky otváraných okien.

Zobraziť všetko

Čo je automaticky otvárané okno?

Automaticky otvárané okno je malé okno webového prehľadávača, ktoré sa zobrazí pred zobrazenou webovou lokalitou. Automaticky otvárané okná sa často otvárajú ihneď pri navštívení webovej lokality a zvyčajne sú vytvorené inzerentmi.

Čo je blokovanie automaticky otváraných okien?

Program na blokovanie automaticky otváraných okien je funkcia prehľadávala Internet Explorer, ktorá obmedzuje alebo blokuje väčšinu automaticky otváraných okien. Je možné nastaviť rozličné úrovne blokovania od blokovania všetkých automaticky otváraných okien až po povolenie zobrazenia všetkých automaticky otváraných okien. Ak je blokovanie automaticky otváraných okien zapnuté, na informačnom paneli sa zobrazí hlásenie Zablokované automaticky otvárané okno. Ak ho chcete zobraziť alebo ak chcete zobraziť ďalšie možnosti, kliknite sem.

Ako vypnúť alebo zapnúť blokovanie automaticky otváraných okien?

Blokovanie automaticky otváraných okien v programe Internet Explorer je v predvolenom nastavení zapnuté. Ak ho chcete vypnúť alebo opätovne zapnúť, ak bol predtým vypnutý, postupujte nasledovne:

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Blokovanie automaticky otváraných okien.

 3. Urobte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete program na blokovanie automaticky otváraných okien vypnúť, kliknite na možnosť Vypnúť blokovanie automaticky otváraných okien.

  • Ak chcete program na blokovanie automaticky otváraných okien zapnúť, kliknite na možnosť Zapnúť program na blokovanie automaticky otváraných okien.

Je možné zobraziť automaticky otvárané okno, ktoré program Internet Explorer zablokoval?

Áno. Postupujte nasledovne:

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Prejdite na webovú lokalitu s automaticky otváraným oknom a kliknite na informačný panel s upozornením o zablokovaní automaticky otváraného okna.

 3. Kliknite na položku Zobraziť blokované automaticky otvárané okno.

Poznámka

 • Zobrazenie automaticky otváraného okna môžete povoliť tak, že po kliknutí na prepojenie na otvorenie webovej lokality s automaticky otváranými oknami stlačíte klávesy CTRL+ALT.

Ako sa dá vybrať povolenie automaticky otváraných okien na určenej webovej lokalite?

Program Internet Explorer predvolene zobrazuje automaticky otvárané okná, ktoré sa zobrazia po kliknutí na prepojenie alebo tlačidlo. Program na blokovanie automaticky otváraných okien blokuje automaticky otvárané okná, ktoré sa zobrazia automaticky (bez kliknutia na prepojenie alebo tlačidlo). Ak chcete na určitej webovej lokalite povoliť zobrazovanie automaticky otváraných okien, postupujte nasledovne:

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje, kliknite na položku Blokovanie automaticky otváraných okien a potom kliknite na položku Blokovanie automaticky otváraných okien - nastavenie.

 3. Do poľa Adresa povolenej webovej lokality zadajte adresu (alebo adresu URL) webovej lokality, ktorej automaticky otvárané okná chcete zobraziť, a kliknite na tlačidlo Pridať.

 4. Opakujte krok 3 pre každú webovú lokalitu, na ktorej chcete povoliť automaticky otvárané okná. Po skončení pridávania webových lokalít kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Automaticky otvárané okná sa zobrazujú aj po zapnutí programu na blokovanie automaticky otváraných okien. Prečo?

Nasleduje niekoľko bežných dôvodov zobrazovania automaticky otváraných okien:

 • V počítači môže byť nainštalovaný softvér, napríklad adware (softvér platený zobrazovaním reklamy) alebo spyware, ktorý otvára automaticky otvárané okná. Ak chcete, aby sa tieto automaticky otvárané okná nezobrazovali, musíte identifikovať daný softvér, ktorý okná otvára, a následne ho odstrániť alebo zmeniť jeho nastavenia tak, aby automaticky otvárané okná nezobrazoval. Ďalšie informácie o rozoznávaní a odstraňovaní programov typu adware alebo spyware nájdete v téme Spyware: najčastejšie otázky.

 • Niektoré okná s aktívnym obsahom nie sú blokované.

 • Program Internet Explorer neblokuje automaticky otvárané okná na webových lokalitách, ktoré sa nachádzajú v lokálnej intranetovej zóne. Ak chcete, aby boli automaticky otvárané okná blokované aj na týchto webových lokalitách, webové lokality odstráňte z tejto zóny. Ďalšie informácie nájdete v téme Zóny zabezpečenia: pridanie alebo odstránenie webových lokalít.

Odstránenie webovej lokality zo zoznamu lokalít, ktoré majú povolené automaticky otvárané okná

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje, kliknite na položku Blokovanie automaticky otváraných okien a potom kliknite na položku Blokovanie automaticky otváraných okien - nastavenie.

 3. V poli Adresa povolenej webovej lokality kliknite na webovú lokalitu, ktorú chcete odstrániť zo zoznamu, a kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 4. Opakujte krok 3 pre každú webovú lokalitu, ktorú chcete odstrániť zo zoznamu webových lokalít s povoleným zobrazovaním automaticky otváraných okien. Po skončení kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Nechcem, aby sa automaticky otvárané okná otvárali, a to ani po kliknutí na prepojenie alebo tlačidlo na webovej lokalite. Dá sa program Internet Explorer nastaviť tak, aby blokoval všetky automaticky otvárané okná?

Áno. Postupujte nasledovne:

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje, kliknite na položku Blokovanie automaticky otváraných okien a potom kliknite na položku Blokovanie automaticky otváraných okien - nastavenie.

 3. V časti Úroveň filtra vyberte možnosť Vysoká: Blokovať všetky automaticky otvárané okná a kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  Ak chcete zobraziť zablokované automaticky otvárané okná aj v prípade, že je toto nastavenie zapnuté, podržte pri otváraní okna stlačené klávesy CTRL+ALT.

Ako sa dá zmeniť nastavenie blokovania automaticky otváraných okien?

Ak chcete zmeniť nastavenia blokovania automaticky otváraných okien, postupujte nasledovne:

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje, kliknite na položku Blokovanie automaticky otváraných okien a potom kliknite na položku Blokovanie automaticky otváraných okien - nastavenie.

 3. Urobte požadované zmeny a kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Ako zobraziť automaticky otvárané okná na karte?

Predvolene sa automaticky otvárané okná zobrazujú v samostatných oknách. Ak uprednostňujete zobrazenie automaticky otváraných okien na kartách, postupujte nasledovne:

 1. Spustite program Internet Explorer kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Internet Explorer.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.

 3. Na karte Všeobecné v časti Karty kliknite na tlačidlo Nastavenie.

 4. V dialógovom okne Prehľadávanie pomocou kariet – nastavenie začiarknite políčko Automaticky otvárané okná vždy otvoriť na novej karte a dvakrát kliknite na tlačidlo OK.