Získanie členstva v komunite Microsoft SpyNet

Program Windows Defender odhaľuje programy typu spyware a iný nežiaduci softvér. Ide o programy, ktoré ešte neprešli analýzou na zistenie ich rizikovosti a schopnosti vykonať zmeny na vašom počítači. Komunita online Microsoft SpyNet vám umožňuje zistiť, ako postupovali iní používatelia pri práci so softvérom, ktorého rizikovosť ešte nebola vyhodnotená. Ak chcete byť upozorňovaní na softvér, informácie o tom, či iní členovia komunity akceptujú alebo odmietajú softvér alebo zmeny vykonávané softvérom, vám môžu pomôcť pri rozhodovaní. Ak sa rozhodnete zúčastniť sa, vaše voľby sa pridajú do hodnotení komunity a môžu tak pomôcť iným používateľom pri ich rozhodovaní. Na softvér, ktorý ešte nebol ohodnotený z hľadiska rizika, môžete byť upozorňovaní tak, že použijete možnosti v programe Windows Defender alebo sa pripojíte k sieti Microsoft SpyNet s použitím rozšíreného členstva (pozrite nižšie).

Spyware sa stále vyvíja, takže hodnotenia komunity SpyNet tiež pomáhajú spoločnosti Microsoft pri určovaní softvéru, ktorý je potrebné prešetriť. Ak napríklad viacerí používatelia zakážu dosiaľ neohodnotenému softvéru vykonať zmeny, spoločnosť Microsoft tento softvér zanalyzuje, určí, či ide o spyware a ak je to potrebné, zaktualizuje definície programu Windows Defender. Aktualizované definície pomáhajú programu Windows Defender zistiť najnovšie hrozby zo strany spyware a zabrániť tak napadnutiu počítača. Aj keď nemusí ísť o spyware, program Windows Defender vás upozorní, ak zistí, že softvér sa správa ako škodlivý alebo nežiaduci.

Ak sa stanete členom komunity Microsoft SpyNet, Windows program Defender bude automaticky posielať spoločnosti Microsoft informácie o spyware, nežiaducom softvéri a softvéri, ktorého rizikovosť ešte nebola zhodnotená, ako aj informácie o zmenách vykonaných posledne menovaným softvérom. Zároveň bude spoločnosť Microsoft dostávať hlásenia o akciách vykonaných v súvislosti so spomínaným druhom softvéru. Ďalšie informácie o hláseniach nájdete v téme Prehlásenie o používaní osobných údajov systému Windows na webovej lokalite Microsoft‌ Security at Home.

Získanie členstva v komunite Microsoft SpyNet

  1. Spustite program Windows Defender kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Defender.

  2. Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Microsoft SpyNet.

  3. Kliknutím na položku Získať základné členstvo alebo na položku Získať rozšírené členstvo vyberte požadovanú úroveň svojej účasti a potom kliknite na položku Uložiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.