Inštalácia balíka Windows Vista Service Pack 1 (SP1)

Balík Windows Vista Service Pack 1 (SP1) obsahuje množstvo dôležitých aktualizácií, ktoré pomáhajú zlepšiť spoľahlivosť, výkon a zabezpečenie systému Windows Vista. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme online Obsah balíka Windows Vista Service Pack 1 (SP1).

Ako získať balík SP1

Najjednoduchší a odporúčaný a spôsob, ako získať balík SP1, je aktivovať automatické aktualizácie v ovládacom paneli v službe Windows Update a počkať, kým systém Windows Vista nebude pripravený na inštaláciu balíka SP1. Na spustenie inštalácie je potrebných iba niekoľko kliknutí, zvyšok procesu sa uskutoční automaticky.

Poznámka

Ak chcete zistiť, či je balík SP1 už nainštalovaný:

 • Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  Ak sa položka Service Pack 1 nachádza v časti, kde je uvedené vydanie systému Windows, balík SP1 je už nainštalovaný v počítači a nemusíte postupovať podľa pokynov uvedených nižšie.

Zobraziť všetko

Skôr než začnete

Pred začatím inštalácie balíka SP1 vykonajte nasledujúce kroky:

 • Prihláste sa do počítača pomocou konta správcu. Skontrolujte, či sa z počítača odhlásili ostatní používatelia a zatvorte všetky otvorené programy.

 • Zálohujte dôležité súbory do externého umiestnenia, napríklad na externý pevný disk, disk DVD, disk CD alebo jednotku USB flash. Ďalšie informácie získate vyhľadaním termínu „zálohovanie“ v programe Pomoc a technická podpora systému Windows.

 • Ak používate prenosný počítač, zapojte ho do elektrickej zásuvky a počas inštalácie ho neodpájajte ani nereštartujte.

 • Podľa potreby aktualizujte ovládače zariadení. Môžete to urobiť pomocou služby Windows Update alebo podľa pokynov na webovej lokalite výrobcu zariadenia. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme online Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nepracuje správne.

 • Ak je počítač pripojený k neprerušiteľnému zdroju napájania (UPS), pred inštaláciou balíka SP1 odpojte sériový kábel. Počas inštalácie sa spustí automatické zisťovanie zariadení pripojených sériovým portom a zariadenie UPS môže pri tomto procese spôsobovať problémy. Počítač však môže byť aj naďalej pripojený k neprerušiteľnému zdroju napájania.

 • Niektorý antivírusový softvér môže brániť inštalácii balíka SP1 alebo môže inštaláciu spomaľovať. Z toho dôvodu dočasne vypnite antivírusový softvér. Ak ho vypnete, vystavíte sa riziku, ktoré je spojené s týmto krokom. Po inštalácii servisného balíka Service Pack antivírusový softvér zapnite.

 • Ak chcete nainštalovať balík SP1, je potrebný dostatok voľného miesta na disku (väčšina sa po inštalácii znovu uvoľní). Ďalšie informácie o uvoľňovaní miesta na disku sa nachádzajú v téme online Stratégie na uvoľňovanie miesta na pevnom disku.

  Metóda inštalácie Požiadavky na odhadované voľné miesto na disku
  Metóda inštalácie

  Windows Update

  Požiadavky na odhadované voľné miesto na disku
  • Počítače s procesorom x86: 1 200 MB

  • Počítače s procesorom x64: 1 500 MB

  Metóda inštalácie

  Prevzatie balíka SP1 z webovej lokality spoločnosti Microsoft

  Požiadavky na odhadované voľné miesto na disku
  • Počítače s procesorom x86: od 2 500 MB do 5 450 MB

  • Počítače s procesorom x64: od 4 100 MB do 7 850 MB

  Metóda inštalácie

  Integrovaná inštalácia pre veľké podniky a odborníkov v oblasti IT

  Požiadavky na odhadované voľné miesto na disku
  • 15 GB

Inštalácia balíka SP1 pomocou služby Windows Update (odporúča sa)

Ak je počítač nastavený na automatické inštalovanie aktualizácií, prostredníctvom služby Windows Update sa zobrazí výzva na inštaláciu balíka SP1. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa nezobrazí výzva na inštaláciu balíka SP1, postupujte nasledovne:

Inštalácia balíka SP1 pomocou služby Windows Update

 1. Skontrolujte, či ste pripojení na Internet.

 2. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy kliknite na položku Windows Update.
 3. Na ľavej table kliknite na tlačidlo Vyhľadať aktualizácie.

 4. Kliknite na položku Zobraziť dostupné aktualizácie. Zo zoznamu aktualizácií vyberte možnosť Balík Service Pack pre systém MicrosoftWindows (KB936330) a kliknite na tlačidlo Inštalovať. Obrázok ikony štítu zabezpečenia Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Poznámky

  • Ak sa balík SP1 v zozname nenachádza, možno bude potrebné pred inštaláciou balíka SP1 nainštalovať aj iné aktualizácie. Nainštalujte všetky aktualizácie označené v zozname ako Odporúčané alebo Dôležité, vráťte sa na stránku Windows Update a kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.

  • Ak sa aktualizácia SP1 nezobrazila ani po nainštalovaní dôležitých a odporúčaných aktualizácií, je potrebné zistiť, prečo sa v službe Windows Update neponúka aktualizácia SP1. Ďalšie informácie sa nachádzajú na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Počítač sa počas inštalácie môže niekoľkokrát reštartovať.

 6. Po dokončení inštalácie a zobrazení výzvy na prihlásenie do systému Windows sa prihláste. Zobrazí sa informácia o úspešnosti aktualizácie.

 7. Ak ste vypli antivírusový softvér, opäť ho zapnite.

Manuálna inštalácia balíka SP1 pomocou Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft

Ak sa vyskytnú problémy s prevzatím balíka Service Pack pomocou služby Windows Update, môžete prevziať balík SP1 ako samostatný inštalačný balík z webovej lokality Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft a nainštalovať balík SP1 manuálne.

Manuálna inštalácia balíka SP1 pomocou samostatného inštalačného balíka

 1. V závislosti od toho, či používate 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu systému Windows Vista, prevezmite aktualizáciu pre 32-bitové verzie alebo prevezmite aktualizáciu pre 64-bitové verzie.

  • Ak chcete zistiť, či používate 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu systému Windows Vista, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom na položku Vlastnosti.
 2. Ak chcete balík SP1 nainštalovať okamžite, kliknite na tlačidlo Otvoriť alebo Spustiť a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak chcete balík SP1 nainštalovať neskôr, kliknite na tlačidlo Uložiť a inštalačný súbor sa skopíruje do počítača. Keď budete chcieť nainštalovať balík Service Pack, otvorte súbor, ktorý ste skopírovali do počítača.

 3. Na stránke Víta vás balík Windows Vista Service Pack 1 kliknite na položku Inštalovať.

 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Počítač sa počas inštalácie môže niekoľkokrát reštartovať.

 5. Po dokončení inštalácie a zobrazení výzvy na prihlásenie do systému Windows sa prihláste. Zobrazí sa správa s informáciou o úspešnosti aktualizácie.

 6. Ak ste vypli antivírusový softvér, opäť ho zapnite.

Manuálna inštalácia balíka SP1 pomocou inštalačného disku DVD

Od spoločnosti Microsoft si môžete objednať disk DVD, ktorý obsahuje balík SP1. Ďalšie informácie sa nachádzajú na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Manuálna inštalácia balíka SP1 pomocou inštalačného disku DVD

 1. Vložte disk do počítača s aktuálnou verziou systému Windows Vista. Automaticky sa zobrazí sprievodca inštaláciou balíka Windows Service Pack.

  Ak sa tak nestane, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, v ponuke Počítač kliknite pravým tlačidlom myši na jednotku, v ktorej sa nachádza inštalačný disk, a potom kliknite na položku Nainštalovať alebo spustiť program.
 2. Na stránke Víta vás balík Windows Vista Service Pack 1 kliknite na položku Inštalovať.

 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Počítač sa počas inštalácie môže niekoľkokrát reštartovať.

 4. Po dokončení inštalácie a zobrazení výzvy na prihlásenie do systému Windows sa prihláste. Zobrazí sa správa s informáciou o úspešnosti aktualizácie.

 5. Ak ste vypli antivírusový softvér, opäť ho zapnite.

Odinštalovanie balíka SP1

Ak ste balík SP1 nainštalovali osobne, môžete ho odinštalovať. Ak bol však balík SP1 v počítači už nainštalovaný (ako integrovaná inštalácia), nedá sa odinštalovať.

Odinštalovanie balíka SP1

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Ovládací panel kliknite na položku Programy.
 2. V zozname Programy a súčasti kliknite na položku Zobrazenie nainštalovaných aktualizácií.

 3. Na stránke Odinštalovanie aktualizácie kliknite na možnosť Balík Service Pack pre systém MicrosoftWindows (KB936330) a potom na tlačidlo Odinštalovať.

 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pomoc pri zabezpečení a aktualizácii počítača

Využívajte všetky dostupné možnosti, ktoré sa v systéme Windows ponúkajú na zabezpečenie a ochranu počítača v maximálnej možnej miere:

 • Nainštalujte antivírusový program. Antivírusové programy vyhľadávajú vírusy, ktoré sa pokúšajú dostať do e-mailov, operačného systému alebo súborov. Pomáhajú tak pri ochrane počítača. Ak chcete vyhľadať antivírusový program, prejdite na webovú stránku s poskytovateľmi softvéru na zabezpečenie systému Windows na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

 • Neotvárajte prílohy e-mailov. Mnohé vírusy sú priložené k e-mailovým správam a začnú sa šíriť ihneď po otvorení prílohy e-mailu. Ak prílohu neočakávate, radšej žiadne prílohy neotvárajte. Programy Microsoft Outlook a Windows Mail pomáhajú blokovať potenciálne nebezpečné prílohy.

 • Používajte bránu firewall. Pomocou brány‌ Windows Firewall, ako aj pomocou každého iného programu brány firewall, sa zobrazia výstrahy pred hrozbami zabezpečenia. Dokážu blokovať pokusy vírusov, červov alebo hakerov, ktorí sa snažia do počítača používateľa dostať potenciálne škodlivé programy.

 • Používajte najnovšiu verziu programu Internet Explorer. Program Internet Explorer 8 obsahuje zlepšenia v oblasti zabezpečenia a ochrany osobných údajov, ako sú napríklad filter SmartScreen alebo prehľadávanie v režime InPrivate. Pomocou nich sa chráni počítač a vy môžete prehľadávať web s väčšou dôverou. Ďalšie informácie sa nachádzajú na webovej stránke programu Internet Explorer na webovej lokalite systému Windows.