Odhlásenie z počítača alebo vypnutie počítača v aplikácii Windows Media Center

Existuje päť spôsobov odhlásenia alebo ukončenia práce s počítačom v aplikácii Windows Media Center pomocou ponuky Vypnúť.

Ak chcete sledovať nahraté televízne vysielanie, hrať hry alebo počúvať hudbu s ďalšími osobami, môžete použiť režim Iba médiá Obrázok tlačidla Iba médiá na zobrazenie celej obrazovky aplikácie Windows Media Center. V režime Iba médiá sú v aplikácii Windows Media Center skryté tlačidlá Minimalizovať, Obnoviť a Zavrieť.
Zobraziť všetko

Prepnutie do režimu Iba médiá

  1. Na úvodnej obrazovke sa posuňte na položku Úlohy a potom kliknite na položku Iba médiá.

  2. Výber potvrďte kliknutím na tlačidlo Áno.

  3. Ak chcete ukončiť režim Iba médiá, na úvodnej obrazovke sa posuňte na položku Úlohy a potom kliknite na položku Ukončiť iba médiá.

Zatvorenie aplikácie Windows Media Center

  • Na úvodnej obrazovke sa posuňte na položku Úlohy, kliknite na položku Vypnúť a potom kliknite na položku Zavrieť.

Odhlásenie z počítača

  • Na úvodnej obrazovke sa posuňte na položku Úlohy, kliknite na položku Vypnúť a potom kliknite na položku Odhlásiť.

Vypnutie počítača

  • Na úvodnej obrazovke sa posuňte na položku Úlohy, kliknite na položku vypnúť a potom kliknite na položku Vypnúť.

Reštartovanie počítača

  • Na úvodnej obrazovke sa posuňte na položku Úlohy, kliknite na položku Vypnúť, a potom kliknite na položku Reštartovať.

Prepnutie aplikácie Windows Media Center do režimu spánku

  • Na úvodnej obrazovke sa posuňte na položku Úlohy, kliknite na položku Vypnúť a potom kliknite na položku Režim spánku.