Väčšina programov vytvorených pre systém Windows XP pracuje aj v tejto verzii systému Windows, niektoré staršie programy však môžu pracovať pomaly alebo nepracovať vôbec. Ak program napísaný pre predchádzajúcu verziu systému Windows nepracuje správne, pomocou Sprievodcu kompatibilitou programu zmeňte nastavenie kompatibility pre daný program. Ak chcete zmeniť nastavenia pre program manuálne, použite kartu Kompatibilita daného programu.

Ak sa problém nevyrieši zmenou nastavenia, prejdite na webovú lokalitu výrobcu programu a zistite, či neexistuje aktualizácia tohto programu.

Upozornenie

  • Nepoužívajte Sprievodcu kompatibilitou programu pri starších antivírusových programoch, diskových pomôckach alebo iných systémových programoch, pretože by to mohlo spôsobiť stratu údajov alebo vytvoriť riziko pre zabezpečenie.

Spustenie Sprievodcu kompatibilitou programu

  1. Otvorte program Sprievodca kompatibilitou programu kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Programy a na položku S touto verziou systému Windows použite starší program.

  2. Postupujte podľa pokynov sprievodcu.

Ak nemôžete nainštalovať program, vložte inštalačný disk daného programu a pomocou sprievodcu vyhľadajte inštalačný súbor daného programu, zvyčajne s názvom Setup.exe, Install.exe a pod. Sprievodca nie je určený pre programy, ktorých prípona názvu súboru je .msi.

Ak chcete zmeniť nastavenia kompatibility pre program manuálne, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu daného programu, kliknite na položku Vlastnosti a potom kliknite na kartu Kompatibilita.

Nastavenie Popis
Nastavenie

Režim kompatibility

Popis

Spustí program použitím nastavení z predchádzajúcej verzie systému Windows. Toto nastavenie použite, ak viete, že daný program je určený pre konkrétnu predchádzajúcu verziu systému Windows (alebo v nej pracoval).

Nastavenie

Spustiť v režime 256 farieb

Popis

Použije v programe obmedzenú množinu farieb. Niektoré staršie programy sú navrhnuté na používanie menšieho počtu farieb.

Nastavenie

Spustiť s nastavením rozlíšenia obrazovky 640 x 480

Popis

Spustí program v okne s menšími rozmermi. Toto nastavenie použite, ak sa grafické používateľské rozhranie zobrazuje alebo vykresľuje nesprávne.

Nastavenie

Vypnúť vizuálne motívy

Popis

Vypne v programe motívy. Toto nastavenie použite, ak sa v programe vyskytnú problémy s ponukami alebo tlačidlami v záhlaví okna.

Nastavenie

Zakázať skladanie pracovnej plochy

Popis

Vypne priehľadnosť a ďalšie rozšírené funkcie zobrazenia. Toto nastavenie použite, ak sa okno posúva nepravidelne alebo sa vyskytnú iné problémy so zobrazením.

Nastavenie

Vypnúť škálovanie zobrazenia pri vysokých nastaveniach DPI

Popis

Vypne automatickú zmenu okien programov, ak sa používa písmo s väčšou mierkou veľkosti. Toto nastavenie použite, ak písma s väčšou mierkou veľkosti nezodpovedajú vzhľadu programu. Ďalšie informácie nájdete v téme Zväčšenie alebo zmenšenie textu na obrazovke a Spôsoby zlepšenia kvality zobrazenia.

Nastavenie

Úroveň oprávnení

Popis

Umožňuje vám spustiť program ako správca. Niektoré programy vyžadujú na svoju správnu činnosť oprávnenia správcu. Ak nie ste prihlásení ako správca, táto voľba nie je dostupná.

Nastavenie

Zobraziť nastavenia pre všetkých používateľov

Popis

Umožňuje vybrať nastavenia, ktoré sa použijú pre všetkých používateľov počítača.