Vylepšenie zobrazovania v počítači (optimalizácia vizuálneho zobrazenia)

Ak sú niekedy prvky na obrazovke ťažko viditeľné, zmenou nastavenia je možné zväčšiť zobrazenie textu a obrázkov, zvýšiť kontrast medzi zobrazenými prvkami a obrazovkou alebo počúvať nahlas prečítaný text zobrazený na obrazovke.

Nastavenie je možné upraviť na stránke Vylepšenie zobrazovania v počítači v programe Stredisko uľahčenia prístupu.

 1. Otvorte stránku Vylepšenie zobrazovania v počítači kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Uľahčenie prístupu, na položku Stredisko uľahčenia prístupu a potom na položku Vylepšenie zobrazovania v počítači.

 2. Vyberte možnosť, ktorú chcete použiť:

  • Výber farebnej schémy s vysokým kontrastom. Táto možnosť nastaví farebnú schému s vysokým kontrastom, ktorá zvýši farebný kontrast niektorých textov a obrázkov na obrazovke počítača, čím sa zlepší ich viditeľnosť a zjednoduší identifikácia.

  • Zapnúť program Moderátor. Táto možnosť nastaví program Moderátor tak, aby sa spustil pri prihlásení do počítača. Program Moderátor číta nahlas text zobrazený na obrazovke a popisuje niektoré udalosti (napríklad zobrazenie chybového hlásenia), ktoré sa vyskytujú pri práci s počítačom.

  • Zapnúť zvukový popis. Táto možnosť nastaví zvukový popis tak, aby sa spustil pri prihlásení do počítača. Zvukové popisy poskytujú zvukový popis obrazu.

  • Zapnúť zväčšovacie sklo. Táto možnosť nastaví nástroj Zväčšovacie sklo tak, aby sa spustil pri prihlásení do počítača. Zväčšovacie sklo zväčší časť obrazovky, na ktorú ukazuje myš. Tento nástroj môže byť užitočný najmä pri prezeraní zle viditeľných objektov.

  • Upraviť farbu a priehľadnosť okrajov okna. Táto možnosť zmení vzhľad okrajov okna a zlepší ich viditeľnosť.

  • Zväčšiť hrúbku obdĺžnika výberu. Táto možnosť zväčší hrúbku obdĺžnika okolo aktuálne vybratého prvku v dialógovom okne a zlepší jeho viditeľnosť.

  • Nastaviť hrúbku blikajúceho kurzora. Táto možnosť zväčší hrúbku kurzora blikajúceho v dialógovom okne a zlepší jeho viditeľnosť.

  • Vypnúť nepotrebné animácie. Táto možnosť vypne animované efekty, napríklad efekt postupného strácania obrazu pri zatváraní okien alebo iných prvkov.

  • Odstrániť obrázky na pozadí. Táto možnosť vypne nepotrebný prekrývajúci sa obsah a obrázky na pozadí. Zlepší sa tým viditeľnosť objektov na obrazovke.