V systéme Windows je možné pomocou programu Windows Kontakty vytvárať kontakty a udržiavať tak prehľad o ľuďoch a organizáciách. Každý kontakt obsahuje informácie o jednej osobe alebo organizácii.

E‑mailovú adresu alebo telefónne číslo priateľa nájdete v priečinku Kontakty. Ak chcete zaznamenať obchodný kontakt, môžete ho uložiť do priečinka Kontakty. Do priečinka Kontakty môžete uložiť akékoľvek kontaktné informácie — dokonca aj obrázok.

Priečinok Kontakty slúži aj ako adresár programu Windows Mail. Pri vytváraní e‑mailovej správy v programe Windows Mail adresu príjemcu vyberiete z priečinka Kontakty. Aj v prípade iného e‑mailového programu ako Windows Mail môžete na ukladanie informácií o ľuďoch a organizáciách použiť program Windows Kontakty.

Obrázok okna programu Windows Kontakty.
Program Windows Kontakty používajte na udržiavanie prehľadu o ľuďoch a organizáciách, s ktorými komunikujete.

Čo obsahuje kontakt?

Do každého kontaktu môžete uložiť potrebný počet informácií vrátane nasledovných možností:

 • E‑mailové adresy. Pre každý kontakt môžete uložiť toľko e‑mailových adries, koľko je potrebné, pričom jednu nastavte ako predvolenú. (Predvolená e‑mailová adresa je tá, ktorú program Windows Mail použije v prípade potreby rýchleho odoslania e‑mailu bez vyberania zo zoznamu všetkých adries kontaktu.)

 • Obrázok. Pridanie obrázka zjednodušuje zapamätanie kontaktu.

 • Telefónne čísla. Pre každý kontakt môžete uložiť domáce, pracovné, mobilné a faxové telefónne čísla.

 • Adresy. Pre každý kontakt môžete uložiť domácu aj pracovnú adresu.

 • Rodinné informácie. Do tejto možnosti môžete zadať informácie o manželovi (manželke) alebo partnerovi (partnerke), deťoch, rodičoch, narodeninách a výročiach kontaktu.

 • Webové adresy. Pre každý kontakt môžete uložiť domácu aj pracovnú webovú adresu.

 • Poznámky. Do tejto možnosti môžete zadať ďalšie informácie o kontakte.

Vyhľadanie priečinka Kontakty

Otvorte službu Windows Kontakty kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Kontakty.

Pridanie kontaktu

 1. Otvorte službu Windows Kontakty kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Kontakty.

 2. Kliknite na položku Nový kontakt a potom zadajte informácie pre kontakt do polí dostupných kariet. Nie je potrebné vyplniť všetky polia, informácie zadávajte podľa svojho uváženia.

Pridanie informácií do kontaktu

 1. Otvorte službu Windows Kontakty kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Kontakty.

 2. Dvakrát kliknite na kontakt, ktorý chcete zmeniť.

 3. Kliknite na kartu, do ktorej chcete pridať informáciu, a potom vyplňte požadované polia.

Pridanie nového obrázka do kontaktu

 1. Otvorte službu Windows Kontakty kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Kontakty.

 2. Dvakrát kliknite na kontakt s obrázkom, ktorý chcete zmeniť. (Systém Windows pridá ku každému kontaktu predvolený obrázok, ktorý môžete nahradiť inou fotografiou alebo obrázkom podľa vlastného výberu.)

 3. Na karte Meno a e‑mail kliknite na obrázok kontaktu a vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak chcete pridať nový obrázok, kliknite na položku Zmeniť obrázok, vyhľadajte obrázok, ktorý chcete použiť pre kontakt, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  • Ak chcete odstrániť existujúci obrázok, kliknite na položku Odstrániť obrázok. Obrázok nahradí pôvodný predvolený obrázok použitý systémom Windows. (Predvolený obrázok nie je možné odstrániť.)

Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie obrázkov v kontaktoch.

Vytvorenie skupín kontaktov (poštových zoznamov)

Môžete vytvoriť skupiny kontaktov, ktoré spájajú viaceré jednotlivé kontakty do jednej skupiny. Vytvorenie skupiny kontaktov umožňuje odoslať e‑mailovú správu viacerým ľuďom naraz. Ak odošlete e‑mailovú správu skupine kontaktov, správa sa odošle každému kontaktu zo skupiny. Odosielanie e‑mailových správ skupine kontaktov je oveľa jednoduchšie ako pridávanie jednotlivých mien k e‑mailovej správe, najmä pri častom odosielaní správ tej istej skupine ľudí.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie skupín kontaktov (poštových zoznamov).

Odosielanie kontaktov ďalším ľuďom

Program Windows Kontakty umožňuje okrem zadávania adries do e‑mailových správ a ukladania informácií o ľuďoch a organizáciách aj odosielanie kontaktov ďalším ľuďom. Je to užitočné, ak chcete niekomu odoslať kontaktnú informáciu o sebe alebo inej osobe. Do e‑mailovej správy nemusíte písať množstvo telefónnych čísel, adries a iných kontaktných informácií — stačí odoslať kontakt s informáciami, ktoré chcete zdieľať.

Ak chcete kontakt odoslať používateľovi inej verzie systému Windows, bude možno potrebné kontakt najskôr exportovať do iného formátu. Ďalšie informácie nájdete v téme Import, export alebo zmena formátu kontaktov.

Poznámka

 • Ak používate túto verziu systému Windows inovovanú zo systému Windows XP, všetky kontakty v Adresári systému Windows sa automaticky uložia do programu Windows Kontakty.