Pamäť a RAM: odporúčané prepojenia

Pamäť, napríklad pamäť s náhodným prístupom (RAM), je dočasný úložný priestor na čipoch, ktorý počítač používa na spustenie systému Windows a iných programov. Pamäť sa líši od priestoru na disku: tento zodpovedá veľkosti úložného priestoru, ktorý je k dispozícii na pevnom disku.

Jednotlivé počítače a programy majú rôzne požiadavky na pamäť RAM. Podrobnejšie informácie o postupe pri inštalácii ďalšej kapacity pamäte RAM nájdete v informáciách dodaných s počítačom alebo na webovej lokalite výrobcu.