Metódy zálohovania súborov

Súbory môžete stratiť pri ich náhodnom odstránení alebo nahradení, pri napadnutí vírusom alebo červom, prípadne pri softvérovom alebo hardvérovom zlyhaní, alebo kvôli zlyhaniu celého pevného disku. Ak chcete súbory chrániť, môžete vytvoriť zálohu: množinu kópií súborov, ktorá je uložená na inom mieste ako pôvodné súbory. V systéme Windows sú k dispozícii nástroje na zálohovanie súborov, programov a systémových nastavení.

Typy záloh

Odporúča sa zálohovať osobné súbory, programy a systémové nastavenia. Rovnako je potrebné vytvárať body obnovenia, aby ste mohli v prípade potreby obnoviť predchádzajúci stav počítača. Nasledujúca tabuľka popisuje jednotlivé možnosti.

Záloha pre
Prostriedok
Kedy zálohovať

Osobné súbory (napríklad obrázky, hudba alebo dokumenty)

Sprievodca zálohovaním súborov

Vytvorené a upravené súbory by ste mali pravidelne zálohovať. Takisto odporúčame zálohovať súbory pred systémovými zmenami, napríklad pred pridaním nového hardvéru, aktualizáciou ovládačov, úpravou databázy Registry alebo výraznými zmenami systému Windows, napríklad inštaláciou balíka Service Pack. Ďalšie informácie o zálohovaní súborov nájdete v téme Zálohovanie súborov.

Súčasťou systému Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise a Windows Vista Ultimate je sprievodca zálohovaním súborov.

Celý počítač

Windows Zálohovanie celého počítača

Po prvom nastavení počítača je vhodné vytvoriť obraz systému a aplikácii Windows Zálohovanie celého počítača, ktorý zachytáva programy, systémové nastavenia a súbory v počítači. Túto zálohu môžete použiť v prípade, že počítač prestane z akéhokoľvek dôvodu fungovať. Aj keď tento spôsob zálohovania zahŕňa aj osobné súbory, odporúčame, aby ste súbory zálohovali pravidelne pomocou Sprievodcu zálohovaním súborov. Obraz systému vytvorený v aplikácii Windows Zálohovanie celého počítača by ste mali aktualizovať každých šesť mesiacov.

Nástroj Windows Zálohovanie celého počítača je súčasťou systému Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise a Windows Vista Ultimate.

Poznámka

  • Odporúčame vám nastaviť pravidelné body obnovenia, čím sa umožní vrátiť späť akékoľvek nastavenia, ktoré by mohli spôsobiť nestabilitu počítača (napríklad aktualizácie ovládačov). Ďalšie informácie o bodoch obnovenia nájdete v téme Obnovenie systému: najčastejšie otázky.

Spôsoby ukladania záloh

Súbory je možné zálohovať do nasledujúcich typov ukladacích priestorov:

  • pevné disky (interné alebo externé),

  • iné vymeniteľné disky,

  • zapisovateľné disky DVD a CD,

  • sieťové umiestnenia.

Uvedené tri možnosti sa často spoločne označujú ako médiá. Môžete však použiť aj internetovú službu ukladania súborov. Ktorá možnosť je pre vás najvhodnejšia závisí od pohodlia, ceny a jednoduchosti používania, pričom treba zohľadniť množstvo a veľkosť zálohovaných súborov.

Ukladacie zariadenia

Interné pevné disky. Do počítača môžete nainštalovať (alebo o to niekoho požiadať) druhý interný pevný disk a používať ho na zálohovanie súborov. Pevné disky sú relatívne lacné a neovplyvní ich prípadný problém s operačným systémom. Tento disk môžete nainštalovať aj do iného počítača, ak si kúpite nový počítač a disk chcete naďalej používať na zálohovanie.

Poznámka

  • Súbory nikdy nezálohujte na disk, kde je nainštalovaný systém Windows, pretože ak počítač napadne vírus alebo zlyhá softvér, možno bude potrebné disk preformátovať a preinštalovať systém Windows.

Externé pevné disky. Ak je na počítači port USB, môžete k nemu pripojiť externý pevný disk a zálohovať súbory naň. Zakúpte taký externý pevný disk, na ktorom je dostatok miesta na zálohy (vhodný výber je 200 GB). Maximálnu ochranu dosiahnete skladovaním externého pevného disku na mieste zabezpečenom pred ohňom a oddelenom od počítača.

Zapisovateľné disky

Súbory je možné uložiť aj na disky DVD alebo CD. Disky musia byť zapisovateľné, t. j. dá sa pridávať, meniť a odstraňovať ich obsah. Ak sa rozhodnete pre túto možnosť a chcete zálohovať veľké množstvo súborov, potrebujete mať dostatok diskov na dokončenie úlohy. Sprievodca zálohovaním súborov pri každom zálohovaní zobrazí informáciu o potrebnom voľnom mieste a odporúčanom type média. Disky označené dátumom a časom zálohy je možné neskôr ľahšie nájsť. Maximálnu ochranu dosiahnete skladovaním diskov na mieste zabezpečenom pred ohňom a oddelenom od počítača.

Sieťové umiestnenia

Ak je počítač pripojený k sieti, môžete záložné kópie vytvárať v sieťovom umiestnení. Skontrolujte, či máte správne povolenia pre sieť a či ostatní používatelia nemôžu získať prístup k vašej záložnej kópii.