Všetky otvorené okná je možné minimalizovať súčasne, a to dvomi spôsobmi.

Zobraziť všetko

Minimalizovanie otvorených okien pomocou myši

  • Na paneli Rýchle spustenie kliknite na ikonu Zobraziť pracovnú plochuObrázok ikony Zobraziť pracovnú plochu na paneli Rýchle spustenie. Opätovným kliknutím na túto ikonu môžete znovu otvoriť všetky programy.
    Ak sa ikona Zobraziť pracovnú plochu nezobrazuje, pokúste sa zobraziť väčšiu časť panela Rýchle spustenie kliknutím na ikonu dvojitej šípky Obrázok dvojitých šípok na paneli Rýchle spustenie. Ak sa problém nevyrieši, budete musieť pridať panel Rýchle spustenie kliknutím pravým tlačidlom myši na prázdnu oblasť na paneli úloh, ukázaním na položku Panely s nástrojmi a kliknutím na položku Rýchle spustenie, vedľa ktorej sa zobrazí znak začiarknutia.

Minimalizovanie otvorených okien pomocou klávesnice

  • Stlačte kláves s logom systému WindowsObrázok klávesu s logom systému Windows+ M.