Nastavenie filmu: najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa nastavenia filmu.

Zobraziť všetko

Čo je nastavenie filmu a na čo slúži?

Nastavenie filmu vybraté v programe Windows Movie Maker určuje kvalitu a veľkosť publikovaného súboru s filmom. Nastavenie filmu môžete vybrať pri publikovaní filmu v počítači alebo na disk CD.

Aké formáty súborov videa môžem vybrať na publikovanie svojho filmu v programe Windows Movie Maker?

Film môžete publikovať vo formáte súboru AVI (Audio-Video Interleaved) alebo vo formáte súboru WVM (Windows Media Video). Môžete tiež vybrať rôzne nastavenia pre každý typ súboru v závislosti od toho, aký formát plánujete na sledovanie filmu použiť. Kvalita každého nastavenia všeobecne spadá do niektorej z troch kategórií: vysoká, dobrá a stredná kvalita. Jednotlivé nastavenia sú popísané v nasledujúcej tabuľke.

Typ súboru
Rozlíšenie
Bitová rýchlosť
Odporúčané použitie

DV-AVI (NTSC)

720 x 480

25 Mb/s

Toto nastavenie poskytuje vo väčšine prípadov najvyššiu výstupnú kvalitu. Toto nastavenie použite, ak chcete prehrávať svoj film v aplikácii, ktorá nepodporuje súbory Windows Media Video (WMV). Keďže ide o vysokú kvalitu, súbory uložené s použitím tohto nastavenia sú väčšie ako súbory uložené s inými nastaveniami.

Prenosné zariadenie Windows Media

640 x 480

1 Mb/s

Ak plánujete prehrávať svoje filmy v prenosnom zariadení s použitím prehrávača Windows Media Player, vyberte toto nastavenie. Program Windows Media Player automaticky skonvertuje film do formátu, ktorý bude možné prehrať na prenosnom mediálnom zariadení.

Kvalita disku DVD Windows Media

640 x 480

3 Mb/s

Toto nastavenie vytvára filmy dobrej kvality v štandardnom rozlíšení. Toto nastavenie môžete vybrať v prípade, ak pôvodný obsah pochádza z digitálnej videokamery a chcete, aby uložený súbor nebol veľký.

Kvalita disku DVD Windows Media (širokouhlé)

720 x 480

3 Mb/s

Toto nastavenie vytvára širokouhlé (16:9) filmy dobrej kvality v štandardnom rozlíšení. Toto nastavenie vyberte vtedy, ak zdrojový obsah pochádza z digitálnej videokamery a chcete, aby veľkosť súboru s filmom nebola veľká.

Windows Media HD 720p

1 280 x 720

5,9 Mb/s

Toto nastavenie vytvára filmy vysokej kvality s vysokým rozlíšením (HD) vo formáte Windows Media Video 9 (WMV9), ktoré je možné prehrávať na počítačoch alebo prehrávačoch diskov DVD podporujúcich formát WMV HD. Vyberte ho iba v prípade, ak je zdrojový materiál vo formáte 720p alebo ak je výstupné koncové zobrazenie vo formáte 720p. Toto nastavenie filmu je dostupné iba v prípade, ak sa v počítači používa systém Windows Vista Home Premium alebo systém Windows Vista Ultimate.

Windows Media HD pre Xbox 360

1 280 x 720

6,8 Mb/s

Výsledkom tohto nastavenia sú filmy s vysokým rozlíšením (HD) vo formáte 720p a toto nastavenie predstavuje vhodnú voľbu, ak chcete na sledovanie filmu použiť konzolu Xbox 360. Toto nastavenie filmu je dostupné, iba ak sa v počítači používa systém Windsows Vista Home Premium alebo systém Windows Vista Ultimate.

Windows Media HD 1080

1 440 x 1 080

7,8 Mb/s

Pri tomto nastavení sa vytvárajú filmy vysokej kvality s vysokým (HD) rozlíšením 1080p. Je to ideálne nastavenie pre prípad, že plánujete svoje filmy prehrávať v počítači alebo v prehrávači DVD, ktoré podporujú formát WMW HD. Ide o vhodnú voľbu aj pre zdrojový materiál vo formáte 1080p. Ak použijete toto nastavenie, z filmu sa počas kódovania odstráni prekladanie, pretože formát WMV9 nepodporuje prekladaný obsah. Toto nastavenie filmu je dostupné iba v prípade, ak sa v počítači používa systém Windows Vista Home Premium alebo systém Windows Vista Ultimate.

Formát Windows Media pre nízku šírku pásma

320 x 240

117 kb/s

Toto nastavenie vytvára výstup dobrej kvality v štandardnom rozlíšení. Toto nastavenie vyberte vtedy, ak chcete, aby bol výsledný súbor čo najmenší.

Kvalita VHS Windows Media

640 x 480

1 Mb/s

Toto nastavenie vytvára výstup strednej kvality v štandardnom rozlíšení. Toto nastavenie je ideálne vtedy, ak zdrojový obsah pochádza z analógového zariadenia (napríklad z pásky VHS) a chcete, aby veľkosť súboru bola malá.

Čo znamenajú jednotlivé nastavenia filmu?

Stručný popis jednotlivých nastavení je uvedený v nasledovnom zozname.

  • Typ súboru. Toto je typ videosúboru, ktorý sa bude publikovať. Možné typy súborov zahŕňajú súbory Windows Media Video (WMV) alebo Audio-Video Interleaved (AVI).

  • Bitová rýchlosť. Bitová rýchlosť je celková bitová rýchlosť publikovaného videosúboru. Vyššia bitová rýchlosť zvyčajne zabezpečuje vyššiu kvalitu videa a plynulý pohyb obrazu. S vyššou bitovou rýchlosťou sa však zvyšuje aj veľkosť videosúboru.

    V niektorých nastaveniach filmu môže byť hodnotou bitovej rýchlosti premenlivá rýchlosť. Ak je to tak, bitová rýchlosť publikovaného súboru s filmom sa mení automaticky podľa pohybu vo videu. Scény vo filme s množstvom pohybu budú mať napríklad vyššiu bitovú rýchlosť ako scény vo filme, ktorý neobsahuje toľko scén plných pohybu. Výber nastavenia filmu s premenlivou bitovou rýchlosťou môže byť užitočný, pretože výsledkom je zvyčajne menší súbor v porovnaní s podobným nastavením filmu s konštantnou bitovou rýchlosťou (s číslom, ktoré predstavuje hodnotu bitovej rýchlosti) a výsledná kvalita videosúboru bude stále vysoká.

  • Veľkosť zobrazenia. Toto nastavenie určuje veľkosť zobrazenia obrazu (v pixeloch) vo filme. Prvé číslo je šírka videa, zatiaľ čo druhé číslo je jeho výška. Video s veľkosťou napríklad 720 x 480 má šírku 720 pixelov a výšku 480 pixelov.

  • Pomer strán. Pomer strán je pomer šírky obrazu k jeho výške. Používajú sa dva pomery strán - pomer strán 4:3, ktorý sa často označuje ako štandardný, a pomer strán 16:9, ktorý sa často označuje ako širokouhlý. Pri výbere nastavenia filmu vyberte na publikovanie filmu pomer strán, ktorý sa bude zhodovať s pomerom strán monitora počítača alebo televízora, na ktorom budete film sledovať.

  • Snímky za sekundu. Toto nastavenie predstavuje počet snímok za sekundu, ktoré sa zobrazia v publikovanom súbore s filmom. Vyšší počet snímok za sekundu vo filme zvyčajne zabezpečuje plynulejší pohyb objektov alebo osôb.

  • Videorežim. Program Windows Movie Maker dokáže vytvárať obsah s vysokým rozlíšením v dvoch videorežimoch, ak je spustený v systéme Windows Vista Home Premium alebo v systéme Windows Vista Ultimate: 720p a 1080p. Číslo predstavuje počet riadkov zvislého rozlíšenia a písmeno p znamená progresívny (alebo neprekladaný) režim. Väčšina plazmových televízorov a televízorov LCD používa režimy 720p alebo 1080p.

Môžem vytvoriť a použiť vlastné nastavenie filmu na publikovanie filmu v programe Windows Movie Maker?

Áno, môžete vytvoriť vlastné nastavenie filmu a potom môžete film publikovať s vlastným nastavením. Ak chcete vytvoriť vlastný profil, musíte najprv inštalovať program Windows Media Profile Editor. Program Windows Media Profile Editor sa automaticky nainštaluje pri inštalácii programu Windows Media Encoder série 9. Program Windows Media Encoder série 9 môžete prevziať a nainštalovať z webovej lokality programu Windows Media Encoder.

Ďalšie informácie o vytváraní vlastného nastavenia nájdete v téme Vytvorenie vlastného nastavenia filmu pre program Windows Movie Maker.