Presúvanie a kopírovanie súborov použitím metódy presúvania myšou

Najbežnejším spôsobom kopírovania a presúvania súborov a priečinkov je použitie metódy presúvania myšou, čiže výberu súborov a ich presunutia myšou do iného umiestnenia. Ak chcete napríklad odstrániť súbor, môžete ho myšou presunúť do Koša, alebo ak chcete súbor skopírovať alebo presunúť do určitého priečinka, môžete ho na toto miesto presunúť myšou.

Znázornenie spôsobu presúvania súborov myšou
Presúvanie súborov myšou

Presný priebeh presúvania súboru alebo priečinka myšou závisí od toho, čo presúvate a kam to presúvate. Pri presúvaní súboru myšou do cieľového umiestnenia sa zobrazujú automaticky otvárané okná s informáciami. Ak chcete zistiť, čo sa stane po uvoľnení tlačidla myši, venujte pozornosť týmto informáciám. Ďalšie informácie o tom, čo sa deje pri presúvaní súborov a priečinkov myšou, nájdete aj v nasledovnej tabuľke.

Tip.

  • Ak počas presúvania myšou stlačíte a podržíte stlačené pravé tlačidlo myši, zobrazí sa ponuka na výber konkrétnej akcie, ako je napríklad kopírovanie či presunutie.

Presúvanie súborov myšou

Presúvanie súboru myšou Výsledok akcie
Presúvanie súboru myšou

Do priečinka na tom istom pevnom disku

Výsledok akcie

Súbor sa presunie do cieľového priečinka.

Presúvanie súboru myšou

Do priečinka na inom pevnom disku

Výsledok akcie

Súbor sa skopíruje do priečinka na cieľovom disku.

Presúvanie súboru myšou

Do navigačnej tably (ľavej tably) priečinka

Výsledok akcie

Nestane sa nič. Súbory nie je možné pridávať do navigačnej tably.

Presúvanie priečinkov myšou

Presúvanie priečinka myšou Výsledok akcie
Presúvanie priečinka myšou

Do priečinka na tom istom pevnom disku

Výsledok akcie

Priečinok sa presunie do cieľového priečinka.

Presúvanie priečinka myšou

Do priečinka na inom pevnom disku

Výsledok akcie

Priečinok sa skopíruje do priečinka na cieľovom disku.

Presúvanie priečinka myšou

Do navigačnej tably priečinka

Výsledok akcie

Do navigačnej tably sa pridá prepojenie na daný priečinok a toto prepojenie je potom dostupné na navigačnej table každého priečinka.