Internetové objednanie výtlačkov obrázkov

Tlač digitálnych obrázkov môžete objednať v systéme Windows. Po zadaní objednávky budete požiadaní internetovým poskytovateľom fotografií o spresnenie veľkosti, štýlu a počtu obrázkov na tlač. Hotové výtlačky potom budú poslané poštou k vám domov alebo do kancelárie.

  1. Spustite program Windows Fotogaléria kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Fotogaléria.

  2. Kliknite na obrázok, ktorý chcete tlačiť.

    Ak chcete vybrať viac obrázkov, pri kliknutí na požadované obrázky podržte stlačený kláves CTRL.

  3. Na paneli s nástrojmi kliknite na šípku pod tlačidlom Tlačiť a potom na položku Objednať výtlačky.

  4. Na stránke Výber dodávateľa fotografií kliknite na požadovaného dodávateľa fotografií a kliknite na príkaz Odoslať obrázok.

    Vybraté obrázky sa odošlú poskytovateľovi fotografií prostredníctvom Internetu. Ak sú vybraté obrázky uložené vo fotoaparáte, na disku CD alebo na externom zariadení, neodpájajte sa od siete ani obrázky neodstraňujte z počítača, ak nie sú kompletne doručené.

  5. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa fotografií a dokončite objednávku.