Usporiadanie e‑mailov pomocou pravidiel a priečinkov

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa usporiadania e‑mailov pomocou priečinkov a pravidiel v programe Windows Mail.

Zobraziť všetko

Ako sa dajú použiť priečinky na usporiadanie e‑mailov?

Na ukladanie e‑mailových správ môžete vytvoriť priečinky, ktoré uľahčia vyhľadávanie súvisiacich správ. Napríklad môžete vytvoriť priečinok s názvom Účty, v ktorom budú uložené e‑maily týkajúce sa platieb v režime online, alebo iný priečinok s názvom Obrázky na uloženie správ, ktoré v prílohe obsahujú fotografie. Správy môžete do priečinkov presunúť manuálne alebo môžete vytvoriť pravidlá, aby sa správy presúvali do priečinkov automaticky po prijatí.

Vytvorenie priečinka

 1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

 2. Kliknite na ponuku Súbor, ukážte na položku Nové a kliknite na položku Priečinok.

 3. Do poľa Názov priečinka zadajte názov priečinka.

 4. V zozname Vyberte priečinok, v ktorom sa má vytvoriť nový priečinok kliknite na priečinok, do ktorého chcete uložiť nový priečinok.

Ako sa dajú použiť pravidlá na usporiadanie e‑mailov?

V programe Windows Mail môžete na automatické presúvanie správ do vybratých priečinkov použiť pravidlá. Môžete napríklad vytvoriť pravidlo na presúvanie správ od konkrétnej osoby do priečinka pomenovaného podľa nej. Pomocou pravidiel môžete taktiež príznakom označiť určité správy, s ktorými chcete pracovať neskôr, alebo automaticky odstrániť neželené správy bez toho, aby ste ich videli.

Vytvorenie pravidla

 1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

 2. Kliknite na ponuku Nástroje, ukážte na položku Pravidlá pre správy a kliknite na položku Pošta.

 3. V dialógovom okne Nové pravidlo pre poštu v časti Vyberte podmienky pre pravidlo začiarknite príslušné políčka, pomocou ktorých nastavíte kritériá pre prichádzajúce správy.

  Ak vyberiete viaceré podmienky, kliknite na hypertextové prepojenie a v časti Popis pravidla. V dialógovom okne Varianty kliknite na políčko Správy zodpovedajú všetkým kritériám alebo Správy zodpovedajú ľubovoľnému kritériu a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. V časti Vyberte akcie pre pravidlo začiarknite príslušné políčka, pomocou ktorých určíte spôsob spracovania správ, ktoré zodpovedajú vybratým podmienkam.

 5. Kliknutím na podčiarknuté hypertextové prepojenia v časti Popis pravidla vyberte podmienky a akcie pre dané pravidlo.

  Obrázok pravidla pre e-mailové správy
  Vytvorenie pravidla pre e-mailové správy v dialógovom okne Nové pravidlo pre poštu

  Poznámka

  • Kliknutím na hypertextové prepojenia obsahuje ľudí alebo obsahuje špecifické slová v časti Popis pravidla môžete vybrať ľudí alebo slová, ktoré má program Windows Mail vyhľadávať v správach. Ak zadáte pri určitej podmienke viacerých ľudí alebo viaceré slová, pomocou tlačidla Možnosti v dialógových oknách Výber ľudí alebo Zadanie špecifických slov môžete ďalej prispôsobiť dané pravidlo.

 6. V poli Názov pravidla vyberte predvolený názov, zadajte nový názov popisujúci pravidlo a kliknite na tlačidlo OK.

Je možné vytvoriť pravidlo na základe určitej správy?

Áno. Vytvorenie pravidla na základe určitej správy umožňuje jednoducho vytvoriť pravidlo pre budúce správy od daného odosielateľa. V takom prípade kliknite na správu, na základe ktorej chcete vytvoriť pravidlo, kliknite na ponuku Správa a potom na položku Vytvoriť pravidlo zo správy. Odosielateľ vybratej správy sa použije v podmienke Ak riadok Od obsahuje. Ďalšie informácie o vytváraní pravidiel nájdete v časti uvedenej vyššie „Ako sa dajú použiť pravidlá na usporiadanie e‑mailov?“ v tejto téme Pomocníka.