Pozastavenie a obnovenie tlače

Tlačovú úlohu môžete pozastaviť alebo obnoviť. Tlačové úlohy iných používateľov môžete spravovať, len ak máte povolenie na správu tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo sú povolenia tlačiarne?

Zobraziť všetko

Pozastavenie a obnovenie tlače dokumentu

  1. Otvorte okno Tlačiarne: kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položky Ovládací panel, Hardvér a zvuk a Tlačiarne.

  2. Tlačový front otvoríte dvojitým kliknutím na príslušnú tlačiareň.

  3. Pravým tlačidlom myši kliknite na dokument, ktorý chcete spravovať, a potom kliknite na tlačidlo Pozastaviť alebo Obnoviť.

Pozastavenie a obnovenie všetkých tlačových úloh v tlačovom fronte

Ak chcete pozastaviť alebo obnoviť všetky dokumenty, ktoré čakajú na tlač, potrebujete povolenie na správu tlačiarne. Ak chcete zobraziť povolenia tlačiarne, pravým tlačidlom myši kliknite na príslušnú tlačiareň, kliknite na tlačidlo Vlastnosti a na karte Zabezpečenie kliknite na svoje používateľské meno. Ak je počítač v doméne, povolenia tlačiarne pravdepodobne ovláda správca.

  1. Otvorte okno Tlačiarne: kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položky Ovládací panel, Hardvér a zvuk a Tlačiarne.

  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na príslušnú tlačiareň a vyberte položku Pozastaviť tlač alebo Obnoviť tlač.

Spustenie tlačovej úlohy od začiatku

Ak ste pozastavili tlačovú úlohu, môžete opäť začať tlačiť dokument od prvej strany. Pre opätovné spustenie tlačovej úlohy sa môžete rozhodnúť napríklad v prípade, že ste začali tlačiť na papier nesprávnej farby.

  1. Otvorte okno Tlačiarne: kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položky Ovládací panel, Hardvér a zvuk a Tlačiarne.

  2. Tlačový front otvoríte dvojitým kliknutím na príslušnú tlačiareň.

  3. Pravým tlačidlom myši kliknite na dokument, ktorý chcete tlačiť znova od začiatku, a potom kliknite na tlačidlo Začať odznova.