Ľudia v okolí: najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa funkcie Ľudia v okolí.

Zobraziť všetko

Čo je služba Ľudia v okolí?

Ľudia v okolí je služba, ktorá identifikuje ľudí nablízku, ktorí používajú počítače a týmto ľuďom povolí zaslať vám pozvanie pre programy ako napríklad Windows Priestor pre spoluprácu. Pozvanie môžete prijať len pre programy, ktoré máte nainštalované v počítači. Ak chcete používať službu Ľudia v okolí, musíte sa prihlásiť.

Ako sa dá prihlásiť do služby Ľudia v okolí?

 1. Otvorte dialógové okno Ľudia v okolí kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Sieť a Internet a potom na položku Ľudia v okolí.

 2. Kliknite na kartu Prihlásiť sa, kliknite na položku Ľudia v okolí a potom kliknite na tlačidlo OK. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Ak sa k službe Ľudia v okolí prihlasujete po prvýkrát, zobrazí sa ďalšie dialógové okno. V tomto dialógovom okne kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Ak chcete zmeniť zobrazované meno (meno, ktoré ostatní uvidia), pred prihlásením zadajte do karty Nastavenie nové meno.

Čo je dôveryhodný kontakt?

Dôveryhodný kontakt je taký, ktorí vám zaslal kontaktné informácie v e‑mailovej správe alebo vám dal informácie na disku alebo inom prenosnom médiu. Informácie dôveryhodného kontaktu obsahujú vždy certifikát; nedôveryhodné kontakty certifikáty nemajú.

Pri výmene kontaktných informácií s inou osobou sa stanete dôveryhodným kontaktom na počítači tejto osoby. Viac informácií nájdete nižšie v časti „Ako si s niekým vymeniť kontaktné informácie?“

Poznámka

 • Ak chcete zistiť, či je kontakt dôveryhodný, vyberte ho v priečinku Windows Kontakty. Ak je osoba dôveryhodný kontakt, zobrazia sa pod zobrazovaným menom kontaktu slová „Dôveryhodný kontakt“.

  • Otvorte službu Windows Kontakty kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Kontakty.

Prečo sa odporúčajú dôveryhodné kontakty?

Prijímanie pozvaní iba od dôveryhodných kontaktov pomáha udržiavať bezpečnosť počítača. Ak prijmete pozvanie od nedôveryhodného kontaktu, nemôžete si byť istí, či táto osoba nie je hacker (alebo niekto kto predstiera, že je niekým iným), ktorý chce poškodiť počítač alebo získať z neho citlivé informácie. Pred prijatím pozvania od nedôveryhodného kontaktu tejto osobe zavolajte, alebo pošlite e‑mail, aby ste overili, že vám skutočne poslala pozvanie.

Ak chcete prijímať pozvania iba od dôveryhodných kontaktov, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte dialógové okno Ľudia v okolí kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Sieť a Internet a potom na položku Ľudia v okolí.

 2. Kliknite na kartu Nastavenie. V položke Pozvania v zozname Povoliť pozvania kliknite na položku Dôveryhodné kontakty.

Ako si s niekým vymeniť kontaktné informácie?

 1. Otvorte službu Windows Kontakty kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Kontakty.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na osobný kontakt (kontakt s vaším menom) a potom kliknite na položku Kopírovať.

 3. Otvorte novú e‑mailovú správu a kontakt do nej prilepte alebo presuňte. Ak sa zobrazí správa, či sa má konvertovať kontakt do formátu vCard, kliknite na tlačidlo Nie. Ak prilepenie alebo presunutie v e‑mailovom programe nefunguje, pošlite kontakt ako prílohu. Priečinok Kontakty sa nachádza na <systémovom disku>:\používatelia\<používateľské meno>\Kontakty.

 4. Skontrolujte, či je názov prílohy <používateľské meno>.kontakt.

 5. Pošlite správu osobe, s ktorou si chcete vymeniť kontakty.

 6. Požiadajte druhú osobu, aby urobila to isté.

Poznámka

 • Ak používate program Windows Pošta, uistite sa najskôr, že máte zvolené správne nastavenia, aby sa pri kopírovaní zabezpečilo obsiahnutie všetkých informácií spojených s kontaktom.

  1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

  2. Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti.

  3. Kliknite na kartu Spresniť, kliknite na položku Ponechať prílohy kontaktu vo formáte kontaktu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Čo robiť, keď vám niekto zašle kontaktné informácie?

 1. Kliknite dvakrát na prílohu, kliknite na položku Otvoriť a kliknite na položku Pridať ku kontaktom.

  Poznámky

  • Ak používate e‑mailový program, ktorý neumožňuje pridať kontakty priamo do priečinka Kontakty, uložte prílohu na <systémový disk>:\používatelia\<používateľské meno>\kontakty.

  • Pred uložením kontaktu do priečinka Kontakt osobe zavolajte alebo pošlite e‑mail, aby ste overili, či vám skutočne kontakt poslala.

 2. Ak chcete skontrolovať, či boli informácie o novom kontakte pridané správne, postupujte nasledovne:

  Otvorte službu Windows Kontakty kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Kontakty.
  Keď vyberiete nový kontakt, mali by sa pod zobrazovaným menom kontaktu zobraziť slová „Dôveryhodný kontakt“.

Ak chcete overiť, či nové kontaktné informácie boli pridané správne, otvorte priečinok Kontakty. Keď vyberiete nový kontakt, mali by sa pod zobrazovaným menom kontaktu zobraziť slová „Dôveryhodný kontakt“.

Poznámka

 • Nesmiete klinúť pravým tlačidlom myši na osobný kontakt a kliknúť na položku Poslať kontakt. Ak to spravíte, kontakt sa konvertuje do formátu, ktorý nespolupracuje so službou Ľudia v okolí. Kliknutie pravým tlačidlom myši a zvolenie Poslať však bude fungovať.

Môžem importovať informácie o osobnom kontakte z jedného počítača do druhého?

Áno. Najprv exportujte kontaktné informácie do prvého počítača.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, zadajte výraz certmgr.msc a potom stlačte kláves ENTER. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
 2. Dvakrát kliknite na položku Osobné a dvakrát kliknite na položku Certifikáty.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na každý certifikát a potom kliknite na položku Vlastnosti. Na karte Všeobecné vyhľadajte buď Dôvera Peer to peer alebo 1.3.6.1.4.1.311.44.3.4.

 4. Keď nájdete správny certifikát, zatvorte ho kliknutím na tlačidlo OK, kliknite naň pravým tlačidlom, zvoľte položku Všetky úlohy a kliknite na položku Exportovať.

 5. Na prvej stránke Sprievodcu exportom certifikátov kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Na stránke Export súkromného kľúča kliknite na položku Áno, exportovať súkromný kľúč.

 7. Na stránke Formát exportného súboru začiarknite políčko Exportovať všetky rozšírené vlastnosti.

 8. Na stránke Heslo zadajte a potvrďte heslo.

 9. Na stránke Súbor na export kliknite na položku Prehľadávať, prejdite k umiestneniu, kde chcete uložiť exportovaný súbor, zadajte názov exportovaného súboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 10. Na poslednej stránke sprievodcu kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Potom kontaktné informácie importujte do druhého počítača.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, zadajte výraz certmgr.msc a potom stlačte kláves ENTER. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
 2. Dvakrát kliknite na položku Osobné a dvakrát kliknite na položku Certifikáty.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na každý certifikát a potom kliknite na položku Vlastnosti. Na karte Všeobecné sa uistite, že tam nie poznámka Dôvera Peer to peer, ani poznámka 1.3.6.1.4.1.311.44.3.4.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na (pravú) tablu certifikátu, kliknite na položku Všetky úlohy a potom kliknite na položku Importovať.

 5. Na prvej stránke Sprievodcu importom certifikátov kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Na stránke Súbory na import, kliknite na tlačidlo Prehľadávať, zmeňte text „X.509 Certifikát“ na „Výmena osobných údajov“ a potom prejdite k umiestneniu súboru, kde ste ho predtým uložili.

 7. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor, ktorý chcete importovať, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Zadajte heslo, skontrolujte, či je začiarknuté políčko Zahrnúť všetky rozšírené vlastnosti, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. Na stránke Priestor na ukladanie certifikátov sa uisite, že certifikáty sú uložené v umiestnení „Osobné“.

 10. Na poslednej stránke sprievodcu kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Osobné kontaktné informácie sú teraz k dispozícii na druhom počítači. Nemusíte premiestniť kontaktné informácie z programu Windows Adresár.

Môžem importovať dôveryhodné kontakty z jedného počítača do druhého?

Áno. Postupujte podľa krokov uvedených vyššie v časti „Ako si s niekým vymeniť kontaktné informácie?“ alebo skopírujte kontakty do zdieľaného sieťového prostriedku alebo na prenosné médium, prípadne ich napáľte na disk. Ak používate sieťové zdieľanie, uistite sa, že ku kontaktným informáciám nemá prístup iná osoba.

 1. Otvorte službu Windows Kontakty kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Kontakty.

 2. Vyberte kontakty, ktoré chcete skopírovať do počítača, kliknite pravým tlačidlom myši a kliknite na položku Kopírovať.

 3. Prilepte kontakty do zdieľaného sieťového prostriedku alebo na prenosné médium, prípadne ich napáľte na disk.

 4. V druhom počítači otvorte zdieľaný sieťový prostriedok, prenosné médium alebo disk a skopírujte kontakty do priečinka Kontakty.

Poznámka

 • Ak používate program Windows Pošta, uistite sa najskôr, že máte zvolené správne nastavenia, aby sa pri kopírovaní zabezpečilo obsiahnutie všetkých informácií spojených s kontaktmi.

  1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

  2. Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti.

  3. Kliknite na kartu Spresniť, kliknite na položku Ponechať prílohy kontaktu vo formáte kontaktu a potom kliknite na tlačidlo OK.

Čo znamená „povolenie pozvaní iba od dôveryhodných kontaktov “?

Ak povolíte pozvania iba od dôveryhodných kontaktov, ostatné osoby vám nebudú môcť posielať pozvania, pokiaľ ste si s nimi nevymenili kontaktné informácie. Toto pomáha udržiavať bezpečnosť počítača.

Ako môžem zmeniť nastavenia pozvaní?

 1. Otvorte dialógové okno Ľudia v okolí kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Sieť a Internet a potom na položku Ľudia v okolí.

 2. Kliknite na kartu Nastavenie, zmeňte nastavenia, ktoré chcete zmeniť a kliknite na tlačidlo OK.