Počítač môžete prispôsobiť vlastným predstavám pomocou zmeny farieb počítača, zvuku, pozadia pracovnej plochy, šetriča obrazovky, veľkosti písma, obrázka používateľského konta alebo motívu. Môžete vybrať, ktoré mini-aplikácie sa zobrazia na bočnom paneli systému Windows.

Farby rozhrania Windows Aero

Rozhranie Windows Aero je skvelým vizuálnym zážitkom tejto verzie systému Windows. Obsahuje priehľadný sklenený dizajn s jemnými animáciami v okne a novú ponuku Štart, panel úloh a farby okien. Ďalšie informácie o rozhraní Windows Aero nájdete v časti Čo je Windows Aero?

Niekoľko príkladov nových farieb dostupných v rozhraní Aero:

Obrázok farieb rámov okien
Farby rámu okna

Ďalšie informácie o zmene farieb v systéme Windows nájdete v časti Zmena farieb počítača.

Zvuky

Zmeniť môžete zvukové upozornenie počítača po prijatí e‑mailu, pri spustení systému Windows a pri vypnutí počítača. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena zvukov počítača.

Pozadie pracovnej plochy

Pozadie pracovnej plochy, nazývané aj tapeta je obrázok alebo vzor na pracovnej ploche. Slúži ako pozadie otvorených okien. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena pozadia pracovnej plochy (tapety).

Šetrič obrazovky

Šetrič obrazovky je obrázok alebo animácia, ktorá sa zobrazí na obrazovke, ak ste myš ani klávesnicu nepoužili určitú dobu. V systéme Windows sú na výber rozličné šetriče obrazovky. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena šetriča obrazovky.

Z vybratých obrázkov alebo videosúborov môžete vytvoriť vlastný šetrič obrazovky v podobe prezentácie.

Použitie obrázkov v podobe prezentácie

  1. Otvorte dialógové okno Nastavenie šetriča obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Vzhľad a personalizácia, na položku Prispôsobenie a potom na položku Šetrič obrazovky.

  2. Kliknite na zoznam Šetrič obrazovky a potom na položku Fotografie.

  3. Ak chcete špecifikovať umiestnenie fotografií, ktoré použijete ako šetrič obrazovky, upraviť rýchlosť prezentácie alebo konfigurovať iné nastavenia šetriča obrazovky, kliknite na položku Nastavenie. Po vykonaní zmien kliknite na tlačidlo Uložiť.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

Veľkosť písma

Text, ikony a ďalšie položky obrazovky je možné zobraziť lepšie a to pomocou zvýšenia mierky bodov na palec (DPI), ktoré dané položky zväčšia. Mierku DPI je tiež možné zmenšiť, aby sa text a ďalšie položky zobrazovali na obrazovke menšie a na obrazovku bolo možné umiestniť viac informácií. Ďalšie informácie nájdete v téme Zväčšovanie a zmenšovanie textu na obrazovke.

Obrázok používateľského konta

Obrázok používateľského konta slúži na identifikáciu konta v počítači. Obrázok sa zobrazí na úvodnej obrazovke a v ponuke Štart. Obrázok používateľského konta môžete zmeniť na jeden z obrázkov nachádzajúcich sa v systéme Windows alebo použiť vlastný obrázok.

Obrázok konta v ponuke Štart
Obrázok konta v ponuke Štart

Ďalšie informácie nájdete v téme Výber obrázka pre používateľské konto a ponuku Štart

Motívy

Motív je množina vizuálnych prvkov, ktoré môžu ovplyvniť štýl okien, ikon, písma, farieb a niekedy aj zvukov. Motívy je možné vyhľadať aj v režime online, alebo si ich zakúpte v balíkoch motívov v obchodoch, ktoré predávajú softvér kompatibilný so systémom Windows. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena motívov pracovnej plochy.

Bočný panel systému Windows

Bočný panel systému Windows poskytuje spôsob usporiadania informácií, hier a úloh, ku ktorým chcete mať rýchly prístup bez zapratania pracovného priestoru. Je vytvorený z mini-aplikácií, ktoré predstavujú prispôsobené mini-programy schopné neustále zobrazovať aktualizované titulky, obrázkové prezentácie, kontakty a iné položky bez nutnosti otvoriť nové okno.

Obrázok bočného panela a mini-aplikácií systému Windows
Bočný panel a mini-aplikácie systému Windows

Ďalšie informácie nájdete v témach Bočný panel systému Windows: najčastejšie otázky a Prispôsobenie bočného panela systému Windows.