Prehrávanie disku CD alebo DVD

Pomocou prehrávača Windows Media Player môžete prehrávať zvukové alebo údajové disky CD, ktoré obsahujú hudobné súbory alebo videosúbory (označované tiež ako mediálne disky CD) a disky CD s videozáznamom (disky VCD). Disky VCD sú podobné ako disky DVD, iba s nižšou kvalitou obrazu.

Ak chcete prehrávať disky DVD, v počítači musí byť nainštalovaná jednotka DVD a kompatibilný dekodér DVD. Ak sa zobrazí chyba, ktorá signalizuje chýbajúci dekodér DVD, kliknutím na tlačidlo Pomocník na webe v dialógovom okne chybového hlásenia sa dozviete, akým spôsobom ho môžete získať.

Zobraziť všetko

Prehrávanie disku CD alebo DVD

  1. Spustite prehrávač a do jednotky vložte disk CD alebo DVD, ktorý chcete prehrať. Prehrávanie disku sa obvykle spustí automaticky. Ak sa prehrávanie disku nespustí alebo ak chcete vybrať disk, ktorý je už vložený v jednotke, kliknite na šípku pod kartou Prehráva sa a potom na jednotku, v ktorej je vložený disk.

  2. V prípade disku DVD alebo VCD postupujte nasledovne:

    • Na table so zoznamom kliknite na názov disku DVD alebo kapitoly.

    • Na table so zoznamom dvakrát kliknite na segment disku VCD.

Preskakovanie skladieb pri prehrávaní disku CD

Pri prehrávaní disku CD môžete preskočiť skladby, ktoré sa vám nepáčia. Ak chcete skladbu preskočiť, postupujte nasledovne:

  1. Kliknite na kartu Prehráva sa.

  2. Počas prehrávania skladby kliknite na tlačidlo ĎalšiaObrázok tlačidla Ďalej . Skladba sa pri prehrávaní vynechá a v zozname skladieb sa zobrazí sivou farbou. V režime opakovaného prehrávania sa skladba počas prehrávania neprehrá. Ak nechtiac preskočíte skladbu, ktorú by ste si chceli vypočuť, dvakrát kliknite na skladbu v zozname. Skladba sa okamžite prehrá a pri ďalšom prehrávaní sa nevynechá.