Prehrávanie videa a prezeranie obrázkov v aplikácii Windows Media Center

V aplikácii Windows Media Center môžete prehrávať domáce videá a prezerať digitálne fotografie niekoľkými spôsobmi. Môžete tiež triediť a usporiadať svoje digitálne mediálne súbory, aby boli lepšie dostupné z pevného disku.

Ak chcete mať prístup k digitálnym obrázkom a videám z úvodnej obrazovky aplikácie Windows Media Center, presuňte sa na položku Obrázky a videá a kliknite na položku Knižnica obrázkov alebo knižnica videí.

Obrázok zobrazujúci možnosť knižnice obrázkov
Knižnica obrázkov v aplikácii Windows Media Center

Prechádzať svojou zbierkou digitálnych médií smerom doľava alebo doprava môžete tak, že posúvate myš na okraj obrazovky, alebo použijete klávesy so šípkou doprava a doľava.

Zobraziť všetko

Vyhľadanie a prehrávanie videosúboru

Ak máte problém nájsť konkrétny videosúbor, skúste zmeniť spôsob, akým aplikácia Windows Media Center zoskupuje videá.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Obrázky a videá a potom kliknite na položku knižnica videí.

 2. Ak chcete roztriediť priečinky a súbory abecedne, kliknite na položku priečinky. Kliknite na položku dátum nasnímania, ak ich chcete usporiadať podľa dátumu.

 3. Vyhľadajte video, ktoré chcete pozerať, a potom ho prehrajte kliknutím na videosúbor.

Zmena farby pozadia videa

Ak sa na niektorých obrazovkách obraz príliš dlho nemení, môže sa stať, že nejasný zvyšok obrazu zostane na obrazovke aj potom, ako bol nahradený novým. To sa nazýva prepálenie obrazovky. Ak chcete predísť prepáleniu obrazovky počas prehrávania videa v aplikácii Windows Media Center, môžete zmeniť odtieň čiernej, ktorá sa môže zobrazovať napravo a naľavo alebo nad videom a pod videom.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie, na položku Všeobecné a potom na položku Vizuálne a zvukové efekty.

 2. Pod položkou Farba pozadia videa zmeňte farbu kliknutím na tlačidlo - alebo +. Čierna je nastavená ako predvolená farba. Môžete ju zmeniť na rôzne odtiene sivej alebo na čisto bielu.

Vyhľadanie a zobrazenie obrázka

Ak máte problém nájsť konkrétny obrázkový súbor, skúste zmeniť spôsob, akým aplikácia Windows Media Center zoskupuje obrázky.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Obrázky a videá a potom kliknite na položku knižnica obrázkov.

 2. Ak chcete roztriediť priečinky a súbory abecedne, kliknite na položku priečinky. Kliknite na položku dátum nasnímania, ak ich chcete usporiadať podľa dátumu, alebo na položku značky, ak majú byť roztriedené podľa značiek, ktoré ste v súboroch použili. (Informácie o značkách a ich používaní nájdete v téme Označovanie obrázkov pre ich ľahšie hľadanie.)

 3. Kliknite na obrázok, ktorý chcete zobraziť.

Prehratie prezentácie

Prezentácia je spôsob postupného prezerania skupiny fotografií na celej obrazovke. Skupinu pre prezentáciu môžete definovať priečinkom, dátumom nasnímania alebo značkou. Ak chcete zobraziť ovládacie prvky počas prehrávania prezentácie, pohnite myšou. Ovládacie prvky umožňujú spustiť alebo pozastaviť prezentáciu, prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu snímku alebo prezentáciu ukončiť.

Dokonca môžete prehrávať prezentáciu s hudbou v pozadí. Informácie o súčasnom prehrávaní hudby a prezentácie nájdete v téme Vaše obrázky na veľkej obrazovke: Vytvorte si prezentácie v aplikácii Windows Media Center.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Obrázky a videá a potom kliknite na položku knižnica obrázkov.

 2. Kliknite na položku priečinky, značky alebo dátum nasnímania (podľa toho, ako chcete zoskupiť prezentáciu) a potom kliknite na skupinu obrázkov.

 3. Ak chcete spustiť prezentáciu, kliknite na položku prehrať prezentáciu.

Prispôsobenie prezentácie

Nastavenie prezentácie je možné prispôsobiť viacerými spôsobmi. Môžete určiť poradie zobrazovania obrázkov, či sa majú do prezentácie zahrnúť aj obrázky v podpriečinkoch, typ a trvanie prechodu a ďalšie prvky prezentácie.

 1. Na úvodnej obrazovke sa presuňte na položku Úlohy, kliknite na položku nastavenie a potom kliknite na položku Obrázky. Nastavenie prezentácie môžete prispôsobiť pomocou možností na tejto obrazovke.

 2. Kliknutím na tlačidlo Uložiť sa uložia nastavenia prezentácie.

Poznámka

 • Na diaľkové ovládanie aplikácie Windows Media Center je potrebné voliteľné diaľkové ovládanie aplikácie Windows Media Center.