Ak máte k počítaču pripojenú tlačiareň, môžete tlačiť digitálne obrázky. Kvalita tlače závisí od rôznych faktorov vrátane typu papiera v tlačiarni, atramentu alebo nastavenia tlačiarne. Mnoho z týchto nastavení môžete pri tlači obrázka ovládať, ale musíte si uvedomiť, že konečný výsledok ovplyvní aj celková kvalita a rozlíšenie digitálneho obrázka.

 1. Spustite program Windows Fotogaléria kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Fotogaléria.

 2. Kliknite na obrázok, ktorý chcete tlačiť.

  Ak chcete vybrať viac obrázkov, pri kliknutí na požadované obrázky podržte stlačený kláves CTRL.

 3. Na paneli s nástrojmi kliknite na položku Tlačiť a potom na tlačidlo Tlačiť.

 4. V dialógovom okne Tlač obrázkov vyberte tlačiareň, veľkosť papiera, kvalitu tlače, štýl tlače a požadovaný počet kópií.

  Obrázok dialógového okna Tlač obrázkov
  Dialógové okno Tlač obrázkov
 5. Po skončení nastavenia parametrov tlače obrázkov začnite tlačiť kliknutím na tlačidlo Tlačiť.

Poznámky

 • Obrázky môžete tlačiť aj z priečinka Obrázky.

 • Pomer strán digitálneho obrázka sa obvykle nezhoduje s tlačenou stranou, preto obrázky po vytlačení môžu mať prázdne okraje, aby sa vytlačil celý obrázok. Začiarknutím políčka Prispôsobiť obrázok snímke vyberte tlač obrázka bez okrajov. Ak vyberiete túto možnosť, môže sa stať, že časť obrázka bude orezaná.

  Obrázok zobrazujúci vplyv príkazu Prispôsobiť obrázok snímke na vytlačené obrázky
  Obrázok pred použitím príkazu Prispôsobiť obrázok snímke a po použití tohto príkazu