Tlač zo vzdialeného počítača na tlačiarni

Počas relácie vzdialenej pracovnej plochy môžete použiť svoju tlačiareň na tlač dokumentov, ktoré sú uložené vo vzdialenom počítači. Toto nastavenie je potrebné vykonať pred pripojením. Nastavenie sa uloží, takže ho nebudete musieť zmeniť pri ďalšom pripojení.

  1. Otvorte okno Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo a potom na položku Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy.

  2. Kliknite na tlačidlo Možnosti a potom kliknite na kartu Lokálne prostriedky.

  3. V zozname Lokálne zariadenia a prostriedky začiarknite políčko Tlačiarne.

  4. Kliknutím na tlačidlo Pripojiť spustite reláciu.

Pri každej tlači vyberte v dialógovom okne Tlač svoju tlačiareň.