Zobraziť všetko

Čo je Asistent pre kompatibilitu programu?

Asistent pre kompatibilitu programu zisťuje známe problémy s kompatibilitou v starších programoch. Ak ste spustili starší program v tejto verzii systému Windows, v prípade problému váš upozorní a ponúkne jeho odstránenie pri ďalšom spustení programu. Ak je problém s kompatibilitou závažný, Asistent pre kompatibilitu programu vás na to môže upozorniť alebo zablokuje spustenie programu. V takom prípade budete mať možnosť vyhľadať možné riešenia v režime online.

Aké zmeny asistent vykonáva?

Zmeny závisia od problému a súvisia so spôsobom, akým systém Windows spúšťa daný program. Nevykonajú sa žiadne zmeny samotného programu. Asistent pre kompatibilitu programu môže napríklad odstrániť konflikty so súčasťou Kontrola používateľských kont, novou funkciou zabezpečenia v tejto verzii systému Windows, ktorá zvyšuje bezpečnosť počítača. Takisto môže spustiť program v režime, ktorý simuluje predchádzajúce verzie systému Windows. Asistent pre kompatibilitu programu vykonáva tieto zmeny automaticky, takže ich nemusíte urobiť vy.

Ako ho môžem vypnúť a opäť zapnúť?

Úpravy Asistenta pre kompatibilitu programu možno uskutočniť pomocou politiky skupiny. Ďalšie informácie o použití politiky skupiny nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft pre odborníkov v oblasti informačných technológií.

Môžem ho spustiť manuálne?

Nie, Asistent pre kompatibilitu programu sa spúšťa automaticky, keď zistí výskyt staršieho programu, ktorý má problém s kompatibilitou. V prípade programu alebo inštalačného súboru, ktorý nepracuje alebo sa nenainštaluje správne, však môžete použiť Sprievodcu kompatibilitou programu, ktorý je samostatnou, avšak príbuznou súčasťou systému Windows. Ďalšie informácie nájdete v téme Spustenie starších programov v tejto verzii systému Windows‍‍.

V čom sa Asistent pre kompatibilitu programu líši od Sprievodcu kompatibilitou programu?

Asistent pre kompatibilitu programu je automatickou funkciou systému Windows, ktorá sa spúšťa v prípade, že zistí výskyt staršieho programu, ktorý má problém s kompatibilitou. Sprievodca kompatibilitou programu je nástroj, ktorý spustíte manuálne pre ten program, v ktorom ste zaznamenali problémy s kompatibilitou. Ďalšie informácie nájdete v téme Spustenie Sprievodcu kompatibilitou programu.